O NZCH

Na redovnoj IZBORNOJ SKUPŠTINI NZCH koja je održana 22. 6. 2023. usvojeni su  Izvještaj o radu za razdoblje 2019.-2023. ; Financijski izvještaj za 2022. , dopune i izmjene Financijskog plana NZCH za 2023. i izabrano novo rukovodstvo NZCH. 

Izabrani su:

ZA PREDSJEDNIKA NZCH - NENAD BOGDANOVIĆ 

ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE NZCH- SAVIĆ PAVIĆEVIĆ 

ZA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE NZCH- GOJKO NEŠKOVIĆ 

ZA LIKVIDATORA- DUŠAN MIŠKOVIĆ 

ZA ČLANOVE PREDSJEDNIŠTVA NZCH:

 1. MILANKA MARIĆ– Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore “BUJŠTINA“ UMAG
 2. DUŠICA MIJUŠKOVIĆ– MALADA– Zajednica Crnogoraca SPLIT
 3. MILICA RADOJIČIĆ MIKULIĆ– Zajednica Crnogoraca SPLIT
 4. SLOBODAN PETKOVIĆ– Nacionalna zajednica Crnogoraca RIJEKA
 5. ĆANA PILIĆ– Nacionalna zajednica Crnogoraca RIJEKA
 6. DANILO IVEZIĆ– Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „MONTENEGRO“ ZAGREB
 7. PETAR POPOVIĆ– Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „MONTENEGRO“ ZAGREB
 8. DUŠAN MIŠKOVIĆ– Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore MONTENEGRO“ ZAGREB
 9. MIRKO VUJAČIĆ– Zajednica Crnogoraca PULA
 10. ANĐELKA PAVIĆ- KUD „Montenegro- Montenegrina“ i prijatelja Crne Gore Beli Manastir  

Predsjednik NZCH NENAD BOGDANOVIĆ po funkciji je član Predsjedništva NZCH i njime predsjedava.

ZA TAJNIKA NZCH - BOJAN RADULOVIĆ 

Na 1. konstituirajućoj sjednici Predsjedništva NZCH koja je održana 22. 6. 2023. za potpredsjednice predsjedništva NZCH izabrani su:

MILANKA MARIĆ I MILICA RADOJIČIĆ MIKULIĆ

MANDAT IZABRANIMA TRAJE 4. GODINE

Sukladno zakonskim odredbama Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske predala je Financijski izvještaj za 2022. godinu na za to predviđenim obrascima u FINA-u

REFERENTNA STRANICA

PR RAS

BIL

Sa sjednice  Skupštine Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske   održane   16. 12. 2022.  godine, a na temelju odredaba članka 29. stavka 4. i prijedloga predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavka 6. Statuta NZCH, Skupština NZCH jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023

 

ODLUKU

o usvajanju  PROGRAMA RADA NZCH ZA 2023.

Sukladno zakonskim odredbama Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske predala je Financijski izvještaj za 2021. godinu za predviđenim obrascima u FINA-u

REFERENTNA STRANICA

PR RAS

BIL

Sa sjednice Skupštine Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske  održane  15. 12. 2021. godine, a na temelju odredaba članka 29. stavak 4. i prijedloga Predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavak 6. Statut NZCH, Skupština NZCH jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana NZCH 2022. godinu

i

ODLUKU

o usvajanju Programa rada NZCH 2022. godinu

Na svojoj 8. sjednici, održanoj 1. 6. 2021. Predsjedništvo NZCH, sukladno ovlaštenjima Skupštine NZCH, donijelo je:

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NZCH za 2021.

 

Sukladno zakonskim odredbama Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske predala je Financijski izvještaj za 2020. na za to predviđenim obrascima u FINA-u

REFERENTNA STRANICA 

PR RAS NPF

BIL NPF

 

Na temelju odredaba članka 29. stavak 4. i prijedloga Predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavak 6. Statuta NZCH, Skupština NZCH NA SJEDNICI ODRŽANOJ 15. 12. 2020. jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana NZCH 2021. godinu

 

 

 Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavni zakon o zakonu o manjinama („Narodne novine“, broj 155/02, 47/10 - Odluka i rješenje ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93 / 11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalnu manjinu na 89. sjednici održano 21. 4. 2020. 2020. godine donio je

 

ODLUKU

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2020. GODINI

Sukladno zakonskim odredbama Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske predala je Financijski izvještaj za 2019. na za to predviđenim obrascima, u FINA-u

PR RAS

BILNCA

REFERENTNA LISTA

Sa sjednice Skupštine Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske koja je održana 17. 12. 2019. godine doneseni su Financijski plan i Program rada NZCH za 2020. godinu

Na redovnoj IZBORNOJ SKUPŠTINI NZCH koja je održana 22. 6. 2019. usvojeni su Programske aktivnosti NZCH za period 2016.-2019.; Dopune Financijskog plana NZCH za 2019. i izabrano novo rukovodstvo NZCH.

Izabrani su:

ZA PREDSJEDNIKA NZCH - DANILO IVEZIĆ

ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE NZCH- SAVIĆ PAVIĆEVIĆ

ZA POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE NZCH- ALEKSANDAR TAUŠAN

ZA LIKVIDATORA- DUŠAN MIŠKOVIĆ

ZA ČLANOVE PREDSJEDNIŠTVA NZCH:

1. MILANKA MARIĆ– Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore“BUJŠTINA“ UMAG
2. DUŠICA MIJUŠKOVIĆ– MALADA– Zajednica Crnogoraca SPLIT
3. SLOBODAN MRAČEVIĆ– Zajednica Crnogoraca SPLIT
4. SLOBODAN PETKOVIĆ– Nacionalna zajednica Crnogoraca RIJEKA
5. PETAR KUMBUROVIĆ– Nacionalna zajednica Crnogoraca RIJEKA
6. DANILO IVEZIĆ– Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „MONTENEGRO“ ZAGREB
7. PETAR POPOVIĆ– Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore„MONTENEGRO“ ZAGREB
8. DUŠAN MIŠKOVIĆ– Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore MONTENEGRO“ ZAGREB
9. NIKŠA MINIĆ– Zajednica Crnogoraca PULA

ZA TAJNICU NZCH - MILANKA BULATOVIĆ

Na 1. konstituirajućoj sjednici Predsjedništva NZCH koja je održana 22. 6. 2019. za potpredsjednice predsjedništva NZCH izabrane su:

MILANKA MARIĆ I DUŠICA MIJUŠKOVIĆ- MALADA

MANDAT IZABRANIMA TRAJE 4. GODINE

 

 

 

Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 8. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02, 47/10 – odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10, 93/11 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 93/11 – odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 2. 5. 2019.godine donio je

ODLUKU 

O RASPOREDU SREDSTAVA KOJA SE U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE OSIGURAVAJU ZA POTREBE NACIONALNIH MANJINA U 2019. GODINI

 

 

Sukladno zakonskim obvezama NZCH je na za to predviđenim obrascima i u zakonskom roku podnijela FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018. GODINU

OBRASCI:

REFERENTNA STRANICA; PR RAS NPF i BIL

Na temelju odredaba članka 29. stavak 4. i prijedloga Predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavak 6. Statuta NZCH, Skupština NZCH na sjednici održanoj 19. 12. 2018. jednoglasno donosi:

ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana i Programa rada NZCH 2019.

Na osnovu Odluke Skupštine NZCH od 20. 12. 2017. i članaka 32. i 37. Statuta Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske Predsjedništvo NZCH na svojoj 11. sjednici održanoj 21. 4. 2018. usvojilo je IZMJENE I DOPUNE Financijskog plana NZCH za 2018. godinu (ODLUKA i TABELA FINANCIJSKOG PLANA za 2018. godinu)

Sukladno zakonskim rokovima i propisanim obrascima NZCH je Savjetu za nacionalne manjine dostavila PROGRAMSKI i FINANCIJSKI izvještaj za 2017. godinu.

Na temelju odredaba članka 29. stavak 4. i prijedloga Predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavak 2. Statuta NZCH, Skupština NZCH jednoglasno donosi:

 ODLUKU

o usvajanju Programa rada NZCH 2018. godinu

Na temelju odredaba članka 29. stavak 4. i prijedloga Predsjednika NZCH sukladno članku 32. stavak 6. Statuta NZCH, Skupština NZCH jednoglasno donosi:

 ODLUKU

o usvajanju Financijskog plana NZCH 2018. godinu

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

 Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 05. svibnja 2016. donio je

O D L U K U

 O RASPOREDU SREDSTAVA... 

REPUBLIKA HRVATSKA

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

 GODIŠNJE IZVJEŠĆE- ZA 2015.

O UTROŠKU SREDSTAVA... 

Komisija Savjeta za nacionalne manjine izvršila je Kontrolu: rada, trošenja dodijeljenih sredstava i realizaciju programa rada za 2015. godinu 16. 12. 2016. u Nacionalnoj zajednici Crnogoraca Hrvatske i konstatirala slijedeće: ZAPISNIK

Sukladno zakonskim rokovima i propisanim obrascima NZCH je Savjetu za nacionalne manjine dostavila PROGRAMSKI i FINANCIJSKI izvještaj za 2015. godinu.

Na temelju članka 13 i članka 20 stavak 1. Zakona u udrugama (NN 74/2014) i članka 27 Statuta Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske održana 26. 9. 2015. godine  donosi:

STATUT NZCH

Sukladno zakonskim rokovima i propisanim obrascima NZCH je Savjetu za nacionalne manjine dostavila PROGRAMSKI i FINANCIJSKI Izvještaj za period 1. 1. -30. 6. 2015.

Na osnovu prijedloga iz udruga članica Nacionalne zajednice delegati IZBORNE SKUPŠTINE NZCH održane 26. 9. 2015 su izabrali:

za predsjednika Skupštine NZCH:

SAVIĆ PAVIĆEVIĆ- Rijeka

za potpredsjednika Skupštine NZCH:

ŽELJKO ŠĆEPANOVIĆ- Pula

za članove PREDSJEDNIŠTVA NZCH:

1. MILANKA MARIĆ- Umag

2. NATAŠA GERŽELJ- Split

3. MITAR RATKOVIĆ- Split

4. ČEDOMIR KARANIKIĆ- Rijeka

5. PETAR KUMBUROVIĆ- Rijeka

6. DANILO IVEZIĆ- Zagreb

7. dr.sc.PETAR POPOVIĆ- Zagreb

8. DUŠAN MIŠKOVIĆ- Zagreb

9. ALEKSANDAR TAUŠAN- Pula

10. BRANKA ROŽMAN- Pula

Na konstituirajoćoj sjednici, Predsjedništvo NZCH je za predsjednika izabralo:

DANILA IVEZIĆA

a za potpredsjednice:

NATAŠU GERŽELJ i MILANKU MARIĆ 

Za Tajnika NZCH izabrana je MILANKA BULATOVIĆ.

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

  Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 16. travnja 2015. donio je

 O D L U K U

 O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2015. GODINU („NARODNE NOVINE“, BROJ 148/14) U RAZDJELU 02021 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE

REPUBLIKA HRVATSKA

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

  GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O UTROŠKU SREDSTAVA osiguranih u DrŽavnom proraČunu Republike Hrvatske za 2014. godinU („Narodne novine“br.152/2013) u Razdjelu 020 Vlada Republike Hrvatske, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 NACIONALNE MANJINE, POZICIJA 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

Sukladno zakonskim rokovima i propisanim obrascima NZCH je Savjetu za nacionalne manjine dostavila PROGRAMSKI i FINANCIJSKI izvještaj za 2014. godinu.

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (N.N. br. 155/ 2002.), članka 35. stavka 4. i članka 36., stavaka 11., Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 16 .travnja 2014. godine donio je

O D L U K U

O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2014. GODINU („Narodne novine“ 152/2013 i 39/2014) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

ODLIKA SVAJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Sukladno zakonskim rokovima i propisanim obrascima NZCH je Savjetu za nacionalne manjine dostavila PROGRAMSKI i FINANCIJSKI izvještaj za 2013. godinu.

REPUBLIKA HRVATSKA
SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
O UTROŠKU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU (NN.139/2012 i 145/2013) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 NACIONALNE MANJINE, POZICIJA 3811 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (N.N. br. 155/ 2002.), članka 35. stavka 4. i članka 36., stavaka 11., Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 18 .travnja 2013. godine donio je

O D L U K U

O RASPOREDU SREDSTAVA OSIGURANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2013. GODINU („Narodne novine“ 139/2012) U RAZDJELU 020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE, GLAVA 21 SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE, AKTIVNOST A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA, POZICIJA 381 TEKUĆE DONACIJE U NOVCU

ODLUKA SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE RH

Crnogorci u Republici Hrvatskoj, kao i pripadnici ostalih nacionalnih manjina, su organizirani po dva osnova: kroz UDRUŽENJA ili DRUŠTVA (temeljem Zakona o udrugama) i preko VIJEĆA i PREDSTAVNIKA (temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u RH). Udruženje ili Društvo mogu osnovati tri punoljetne osobe državljani RH, a članove vijeća (15 na gradskoj-ukoliko je broj pripadnika crnogorske nacionalne manjine u tom gradu iznad 300- i 25 na županijskoj razini- ukoliko je broj pripadnika crnogorske nacionalne manjine u toj županiji iznad 500) i predstavnike (po 1 na svim razinama- ukoliko je broj pripadnika crnogorske nacionalne manjine manji od prethodno naznačenih brojeva ali veći od 100) biraju pripadnici crnogorske nacionalne manjine u RH svake četiri godine na izborima koje organizira Vlada RH i ono se osnivaju na razini jedinica lokalne samouprave u cilju ostvarivanja onoga što nazivamo politička prava.

Udruženja u RH

U RH djeluje veći broj crnogorskih udruženja na lokalnoj, regionalnoj i republičkoj razini.

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske (osnovana 21. 12. 1991. godine) članstvom i aktivnostima pokriva preko 90% ukupnog crnogorskog korpusa u RH. Sva Vijeća crnogorske nacionalne manjine (Zagreb, Rijeka, Pula, Split, Primorsko-goranska županija, Splitsko-dalmatinska županija) izabrana na izborima 2007. godine su predložena od strane NZCH i s njom zajednički realiziraju programske aktivnosti. Od tri izabrana predstavnika( Zagrebačke županije, Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije) samo predstavnik iz Grada Osijeka ne sudjeluje u zajedničkim programskim aktivnostima na razini NZCH.

NZCH kao krovnu organizaciju čine: Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb, Nacionalna zajednica Crnogoraca Rijeke, Zajednica Crnogoraca Splita, Zajednica Crnogoraca Pule, Udruženje Crnogoraca "Obod" Karlovac i prijatelja Crne Gore, Društvo Crnogoraca i prijatelja "Onogošt" Rovinj, Društvo Crnogoraca i prijatelja Osječko-baranjske županije Osijek, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crene Gore "Bujština" Umag, Zajednica Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Istarske županije. U realizaciji svih programskih aktivnosti učestvuje i Društvo perojskih Crnogoraca "Peroj 1657" .

Svrha

Osnovna zadaća udruženja i društava je očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u RH, upoznavanje javnosti s tradicijom i kulturom Crne Gore kao i doprinos ukupnim kulturnim događanjima prostora na kojem žive pripadnici crnogorskog korpusa. Ostvarivanje i očuvanje kulturne autonomije crnogorske nacionalne manjine u RH.

Programska aktivnost je usmjerena kroz slijedeće cjeline:

INFORMIRANJE - Desetu godinu za redom izlazi glasilo Nacionalne zajednice "Crnogorski glasnik" (zadnje tri godine i na webu: www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr) kao dvomjesečnik u kojem se bilježe sve značajnije aktivnosti Crnogoraca u RH, kao i informacije iz različitih područja a bitne su za crnogorski korpus u RH. Kao almanah (dvogodišnjak) izlazi i "Ljetopis crnogorski" sa prikazom najznačajnijeg i najbitnijeg u tom vremenskom razdoblju prvenstveno u kulturnoj sferi u Crnoj Gori i Hrvatskoj.

IZDAVAŠTVO - Od 2000. godine NZCH je izdala oko sedamdesetak naslova u okviru biblioteke LUČA, suizdavač Disput Zagreb (Pavle Jovanović "Zapisi o politici", Radovan Radonjić "Montenegro de te fabula naratur", Milan Popović "Protiv struje", Dragutin Lalović "Države na kušnji", Dag Strpić "Karl Marx i politička ekonomija Moderne"); biblioteke ZELENI SVESCI, suizdavač Antibarbarus Zagreb i Plima Ulcinj (među kojima su Aleksandar Bećanović "Preludij i fuge", Dragan Radulović "Splav meduze", Vladimir Vojinović "Priče iz Montanara", Andrej Nikolaidis "Sunčani dan na La Plaze de la Constitucion", Dragan Radulović "Pejzaž od pakla ili propast kuće Marinkovića"); biblioteke SVJEDOČANSTVA VREMENA- s Maticom crnogorskom (Marko Špadijer "Crnogorska raskršća", Vlado Vujović "Klos"); biblioteke PLODOVI VEZA u suradnji s Hrvatskim građanskim društvom CG (među kojima su "Odabrane pjesme i proza Frana Alfirevića", "Život i djelo Vladislava Brajkovića", Anđe Kapičić "Bukovac i Crna Gora", Miloš Milošević "Za ruke se držimo", Darip Musić i Miroslav Ulčar "Slikom kroz prošlost"  ). Među ostalim naslovima: Pavle Goranović "Tin Ujević i Crna Gora", Marko Špadijer i Stanko Roganović "Diplomatska poslanstva u knjaževini i kraljevini Crnoj Gori" (s Maticom crnogorskom), Stanko Roganović "Otuđivanje kulturnih dragocjenosti Crne Gore" (s Maticom crnogorskom), Sreten Asanović "Zvijezde padaju", "Poslanice" Petar I Petrović Njegoš u izboru Branka Banjevića (s Maticom crnogorskom), "Crnogorska moderna" u izboru Branka Banjevića (s Maticom crnogorskom), "Lovćen Njegoš Meštrović"- zbornik u povodu 30 godišnjice Mauzoleja na Lovćenu (s Maticom crnogorskom), Mijat Šuković "Novovjekovna država Crna Gora- stvaranje razvoj i iskušenja"- s Vijećem crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, Vlado Vujović "Kaliježi", Oriđinali od Nagoste" i "Osvajači Anderbe"- trilogija o Nikšiću, Nikola Lopičić "Moja zemlja"- pripovijetke izbor…

KULTURNE MANIFESTACIJE - Tradicionalno u Hrvatskoj se organiziraju:

PETROVDANSKI SABOR (druga subota u 7. mjesecu)- u spomen na čuveni crnogorski Zbor, uz obilježavanje Dana ustanka i Dana državnosti u organizaciji Nacionalne zajednice Crnogoraca Rijeke;

LUČINDANSKI SUSRETI (predzadnja subota u 10. mjesecu) u spomen na Sv. Petra Cetinjskog u organizaciji Društva Ctnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb u Zagrebu. Na njima se okupljaju Crnogorke, Crnogorci i prijatelji iz svih krajeva Hrvatske, okolnih država, ako i javni i kulturni radnici iz Hrvatske i Crne Gore. Broj učesnika je od 600 do 800;

PEROJSKA FEŠTA- Obilježavanje godišnjice dolaska crnogorskih iseljenika u Peroj i Istru. Tradicionalno se održava treću subotu u 7. mjesecu- obilježavanje 21. 7. 1657. datuma doseljenja u Peroj. Manifestaciju organizira Društvo Perojskih Crnogoraca "Peroj 1657".

DANI CRNOGORSKE KULTURE- Koji se organiziraju u svim gradovima gdje djeluju udruženja pod imenima Dani crnogorskog filma; Dani crnogorskog teatra; Dani crnogorske umjetnosti, Dani crnogorske književnosti, na kojima su učestvovali poznati crnogorski glumci, pijanisti, gitaristi, karikaturisti, režiseri, književnici, društva…

KULTURNI AMATERIZAM - Organizacija izložbi slika, skulptura, karikatura, fotografija u prostorijama udruženja. Godišnje se organizira preko tridesetak izložbi.

Pjevačka grupa "Montenegro" iz Zagreba i "Montenegrine" iz Rijeke djeluju u okviru kulturnog amaterizma, a u okviru Društva "Đetići" iz Zagreba (članovi Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb) djeluje dramska i filmska sekcija.

Veliki dio aktivnosti je realiziran u suradnji s Maticom crnogorskom od samih početaka njenog osnivanja, kasnije je suradnja ostvarena i s ministarstvima CG (za kulturu, obrazovanje, inostrane poslove i sl) ZAMTES-om, kao i s Centrom za iseljenike.

Poseban dio aktivnosti Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske u periodu 2000-2006 je djelovanje na planu formuliranja i afirmacije crnogorskih nacionalnih i državnih interesa.

Dio tih aktivnosti:

NZCH je jedan od osnivača i Crnogorske svjetske asocijacije i organizator II Kongresa iseljenika na Cetinju 2000.

Sukladno zaključcima toga Kongresa a u cilju internacionalizacije crnogorskog pitanja upućeno je pismo o internacionalizaciji crnogorskog državnopravnog statusa(koje je aklamacijom usvojeno na velikom okupljanju Crnogoraca na Lučindan 28. 10. 2000. u Zagrebu) veleposlanicima svih europskih država u Hrvatskoj, kao i generalnom sekretaru OUN- a i svim članicama Vijeća sigurnosti OUN-a ( pismo 31. 10. 2000.).

Sa inicijativom je upoznat i predsjednik RH Stjepan Mesić s molbom "da uloži svoj međunarodni ugled u tumačenju glavnim faktorima međunarodne politike u našem regionu kako bi principijelno i djelotvorno, a ne deklarativno, pomogli Crnoj Gori da se napokon oslobodi smrtonosnog 'bratskog zagrljaja'…" (pismo 31. 10. 2000.)

Inicijativa je obnovljena 15. 2. 2001. novim pismom veleposlanicima država Europske Unije u Hrvatskoj, a uz podsjećanje na prethodno pismo priložen je programski tekst "Crna Gora i Europa".

Predstavnici NZCH (dr. sc. Dragutin Lalović i dr. sc. Radomir Pavićević) učestvovali su na međunarodnoj ekspertskoj konferenciji "Budućnost Crne Gore" održane u Bruxellesu 15. 2. 2001. u organizaciji CEPS-a .

"Otvoreno pismo predsjedniku Narodne stranke Crne Gore"- Draganu Šoću (15. 4. 2001.) u povodu grubog osporavanja potrebe i mogućnosti političkog subjektiviranja Crne Gore kao suverene države. Tadašnja crnogorska javnost ovo pismo nije objavila, čak ni Monitor.

Obraćanje europskoj demokratskoj javnosti 23. 12. 2001. pismom "Apel zapadnim demokracijama", zbog stava pojedinih europskih državnika, prvenstveno Jacquesa Chiraca, spram legitimnih crnogorskih aspiracija.

Posjet veleposlanicima europskih država u RH uoči formalnog ukidanja SR Jugoslavije

U rukovodstvu Pokretu za nezavisnu evropsku Crnu Goru bili su prof. emer. dr. sc. Veselin Simović, književnik Mirko Kovač i umjetnik Dimitrije Popović.

U Kršanu 16.7. 2005 prihvaćena je aklamacijom "Lista podrške nezavisnoj i europskoj Crnoj Gori.

Tribina "Evropska budućnost Crne Gore" 2. 12. 2005. u organiziciji Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH i Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske u Zagrebu na kojoj su govorili: B. Lukovac, R. Bojović, M. Spuza i don Branko Sbuttega.

NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE

10 000 ZAGREB, Trnjanska c. 35; tel./fax. 01/6197- 078

e-mail: montenegro@net.amis.hr

 STATUT NACIONALNE ZAJEDNICE CRNOGORACA HRVATSKE

 Na  temelju članka 7. stavka 1., članka 11. u vezi s člankom 19. stavkom 1. Zakona o udrugama (NN 88/01, 11/02) i člankom 27. Statuta Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske od 23. 3. 20001., Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske održana 23. 9. 2006. godine donosi:

STATUT

NACIONALNE ZAJEDNICE CRNOGORACA HRVATSKE

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske (dalje: Nacionalna zajednica) je osnovana radi ostvarivanja interesa, ciljeva i potreba građana Republike Hrvatske crnogorske nacionalnosti, utvrđenih ovim Statutom, zakonima i drugim propisima.

Nacionalna zajednica je savez udruga (dalje: Članica) koje su osnovane i djeluju na teritoriji Republike Hrvatske, a kojima je cilj zaštita i unaprjeđivanje interesa građana Republike Hrvatske crnogorske nacionalnosti u očuvanju crnogorskog nacionalnog identiteta, crnogorskog jezika, crnogorske kulture, književnosti i umjetnosti, kao i njegovanju i očuvanju crnogorsko- hrvatskih odnosa.

 

Članak 2.

Naziv Nacionalne zajednice glasi:

NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE

Skraćeni naziv glasi: NZCH.

 

Članak 3.

Nacionalna zajednica djeluje na području Republike Hrvatske, putem svojih članica.

Sjedište Nacionalne zajednice je u Zagrebu.

Odluku o promjeni sjedišta donosi Skupština Nacionalne zajednice.

Adresa Nacionalne zajednice je Trnjanska c. 35.

Odluku o promjeni adrese Nacionalne zajednice donosi Predsjedništvo Nacionalne zajednice.

 

Članak 4.

Način organiziranja rada Nacionalne zajednice utvrđuje se ovim Statutom i drugim aktima.

 

Članak 5.

Nacionalna zajednica ima pečat. Pečat je okrugla oblika. U sredini pečata oslikan je državni grb Republike Crne Gore.

Tekst polukružno ispisan na unutarnjem obodu glasi:

NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE ZAGREB.

Riječ ZAGREB odvojena je od ostalog teksta točkama.

 

Članak 6.

Nacionalna zajednica će koristiti, osim simbola Republike Hrvatske, i simbole Republike Crne Gore, na način kako je to uređeno propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 7.

Rad Nacionalne zajednice i svih njenih tijela je javan.

Javnost rada se ostvaruje informiranjem hrvatskih građana crnogorske nacionalnosti i ostalih građana Republike Hrvatske o svim aktivnostima, putem medija i putem svojih glasila.

Službeno glasilo Nacionalne zajednice je CRNOGORSKI GLASNIK.

 

Članak 8.

Nacionalna zajednica je pravna osoba.

Nacionalna zajednica je neprofitabilna pravna osoba.

Ako Nacionalna zajednica ostvari dobit, ta se dobit ima upotrijebiti u svrhu daljnjeg unaprjeđivanja svoga rada.

Nacionalna zajednica ima svoj račun.

 

Članak 9.

Rad u Nacionalnoj zajednici i njenim tijelima je dobrovoljan društveni rad, temeljen na načelima zakonitosti, etike, odgovornosti i slobode.

 

Članak 10.

Nacionalnu zajednicu zastupa i predstavlja predsjednik predsjedništva Nacionalne zajednice. U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, Nacionalnu zajednicu zastupa i predstavlja jedan od potpredsjednika predsjedništva Nacionalne zajednice.

 

Članak 11.

Nacionalna zajednica za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

 

II. TEMELJNI CILJEVI I ZADACI

Članak 12.

Temeljni ciljevi Nacionalne zajednice jesu:

 • Koordinacija rada, članica, koji je od zajedničkog interesa;
 • Očuvanje nacionalnog identiteta Crnogoraca;
 • Očuvanje, njegovanje, poticanje, unaprjeđivanje, razvijanje i populariziranje kulturnog, intelektualnog, historijskog i duhovnog identiteta crnogorskog naroda i njegovih autentičnih vrijednosti na svim područjima ljudskog stvaralaštva i djelovanja;
 • Upoznavanje s crnogorskom nacionalnom i kulturnom baštinom;
 • Upoznavanja i očuvanje crnogorskih narodnih običaja;
 • Pomoć Crnogorcima, građanima Republike Hrvatske u ostvarivanju prava zagarantiranih zakonima Republike Hrvatske i prava koja proističu iz međunarodnih akata, a odnose se na prava nacionalnih manjina i
 • Suradnja s državnim tijelima, organizacijama i drugim etničkim i manjinskim udrugama u cilju promicanja i unaprjeđivanja, kulturnih i obrazovnih, međunacionalnih odnosa u Republici Hrvatskoj.

 

Članak 13.

Polazeći od temeljnih ciljeva ovog Statuta  zadaci se ostvaruju:

 • Organiziranjem znanstvenih, stručnih, kulturnih, umjetničkih simpozija, tribina, predavanja, skupova i drugih manifestacija;
 • Organiziranjem likovnih izložbi, kazališnih predstava, glazbenih priredbi;
 • Ustrojavanjem knjižnica, izdavanjem knjiga, brošura, listova i časopisa od interesa i značaja za nacionalni identitet Crnogoraca i druge interese Crnogoraca i
 • Osnivanjem dopunskih škola za djecu i mladež crnogorske nacionalnosti.

 

Članak 14.

Nacionala zajednica uspostavlja i razvija odnose sa matičnom državom Crnom Gorom, radi očuvanja i unaprjeđenja nacionalnog i kulturnog bića Crnogoraca.

Nacionalna zajednica uspostavlja i razvija odnose sa crnogorskim udruženjima u svijetu i može se učlanjivati u saveze i druge oblike udruživanja u zemlji i inozemstvu.

Odluku iz prethodnog stavka, na prijedlog predsjedništva Nacionalne zajednice donosi Skupština Nacionalne zajednice.

 

Članak 15.

Temeljni ciljevi i zadaci iz članaka 12., 13. i 14. ovog Statuta predstavljaju djelatnost Nacionalne reko članica.

i i zadaci iz članaka 12., 13. i 14. ovog Statuta predstavljaju djelatnost Nacionalnezajednice koja se ostvaruje zajednice koja se ostvaruje preko programa članica.

 

III. ČLANSTVO U NACIONALNOJ ZAJEDNICI

Članak 16.

Crnogorska udruga postaje članicom Nacionalne zajednice na temelju odluke svog nadležnog tijela i odluke Skupštine Nacionalne zajednice.

Crnogorska udruga je obvezna uz odluku o učlanjenju u Nacionalnu zajednicu dostaviti:

 1. Statut,
 2. Rješenje o registraciji, za registrirane udruge,
 3. Podatke o osobi ovlaštenoj za zastupanje, te podatke o članovima svog izvršnog tijela i
 4. Popis članova.

Članak 17.

Članica učlanjenjem u Nacionalnu zajednicu ima prava i obveze koje proizlaze iz ovog Statuta, drugih akata i odluka tijela Nacionalne zajednice.

Članice Nacionalne zajednice imaju pravo i obvezu sudjelovanja u svim aktivnostima Nacionalne zajednice, da biraju delegate u tijela Nacionalne zajednice te da daju prijedloge, mišljenja i sugestije, kao i da čuvaju i podižu ugled i značaj kako članice, tako i Nacionalne zajednice kao cjeline.

 

Članak 18.

Članstvo u Nacionalnoj zajednici prestaje:

-          Istupanjem članice,

-          Prestankom djelovanja,

-          Zabranom rada i

-          Isključenjem.

Odluku o isključenju članice iz Nacionalne zajednice, na obrazloženi prijedlog predsjedništva Nacionalne zajednice, donosi Skupština Nacionalne zajednice dvotrećinskom većinom prisutnih delegata.

 

Članak 19.

Nacionalna zajednica putem članica potiče i inicira osnivanje crnogorskih udruga na cijelom teritoriju Republike Hrvatske gdje žive pripadnici crnogorske nacionalnosti.

Stručna pomoć i sredstva za osnivanje crnogorskih udruga osigurava Nacionalna zajednica.

 

IV. UPRAVLJANJE NACIONALNOM ZAJEDNICOM

Članak 20.

Nacionalnom zajednicom se upravlja preko njenih tijela.

Tijela Nacionalne zajednice su:

 1. Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske,
 2. Predsjedništvo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske

1. Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske

 

Članak 21.

Skupština Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske (dalje: Skupština) je najviše tijelo Nacionalne zajednice.

Skupštinu čine delegati članica.

Mandat delegatima u Skupštini traje četiri (4) godine, s pravom članice da može tijekom mandata vršiti zamjenu delegata.

 

Članak 22.

Delegate u Skupštinu bira nadležno tijelo članice.

Članica delegira u Skupštinu četiri (4) delegata crnogorske nacionalnosti.

Uz delegate iz prethodnog stavka, predsjednici članica, su po funkciji delegati u Skupštini.

 

Članak 23.

Rad Skupštine odvija se na sjednicama koje mogu biti redovne ili izvanredne.

Redovna Skupština održava se jednom godišnje, a izvanredna Skupština održava se prema potrebi.

Sjednice Skupštine saziva i predsjedava im predsjednik Skupštine.

Predsjednik Skupštine saziva Skupštinu na osobnu inicijativu, na prijedlog predsjedništva Nacionalne zajednice ili na zahtjev najmanje dvije (2) članice.

Predsjednik Skupštine obavezan je zakazati Skupštinu u roku od trideset (30) dana od dana zaprimanja prijedloga.

Na redovnoj Skupštini raspravlja se i odlučuje o svim pitanjima iz područja rada i djelovanja.

Izborna Skupština održava se svake četiri (4) godine.

 

Članak 24.

Izvanrednu Skupštinu saziva predsjednik Skupštine na prijedlog predsjedništva Nacionalne zajednice, ili na prijedlog najmanje dvije (2) članice.

Predlagač sazivanja izvanredne Skupštine dužan je pismeno obrazložiti svoj prijedlog i predložiti dnevni red.

Predsjednik Skupštine obvezan je zakazati Skupštinu u roku od trideset (30) dana  od dana zaprimanja prijedloga.

Izvanredna Skupština raspravlja i odlučuje samo o pitanjima zbog kojih je sazvana.

 

Članak 25.

Ako predsjednik Skupštine ne sazove Sk

POPIS CRNOGORSKIH UDRUGA ČLANICA NZCH

 

1. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA HRVATSKE

10 000 Zagreb, Trnjanska c. 35; tel- 01/ 6197 078; e-mail: nzch@net.amis.hr

Predsjednik: Danilo Ivezić; tel- 091/ 6314 263


2. NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORACA RIJEKA

51 000 Rijeka, Križanićeva 2/I; tel. 051/ 371 003 e-mail: nzcgri@hi.t-com.hr

Predsjednik: Vasilija Vukosavović- 098/165 74 64. 

 

3. ZAJEDNICA CRNOGORACA SPLIT

21 000 Split, Vukovarska 59; 021/771 533; 098/998 08 35

e-mail:zajednica.crnogoraca.split@gmail.com.

Predsjednik: Nataša Gerželj - 098/286 022


4. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE «MONTENEGRO» ZAGREB

10 000 Zagreb, Trnjanska c. 35; tel- 01/ 6314 193 e-mail: montenegro@net.amis.hr

Predsjednik: Milanka Bulatović - 091/ 302 66 33


5. ZAJEDNICA CRNOGORACA PULA

52 100 Pula, Držićeva 4, tel- 052/ 210 371 e-mail: pulazciv@gmail.com

Zamjenik predsjednik:Željko Šćepanović 091/153 4835


6. UDRUŽENJE CRNOGORACA «OBOD» KARLOVAC I PRIJATELJA CRNE GORE

48 000 Karlovac, Vinicinski put 21

Predsjednik: Tadija Novović, tel- 091/ 554 32 34


7. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA «ONOGOŠT» ROVINJ

52 210 Rovinj, Ulica Mazzini 22a

Predsjednik:


8. DRUŠTVO PEROJSKIH CRNOGORACA «PEROJ 1657»

52 215 Vodnjan, Peroj 138; e-mail: skokonikola@yahoo.com

Predsjednik:Milodrag Popović; tel- 052/ 383 828, 098/ 441 114, fax. 052/ 520 566

(formalno nije članica ali djeluje u okviru programskih aktivnosti NZCH)

 

9. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE- OSIJEK

31 000 Osijek, Gundulićeva 120; e-mail: milovan.sekulic@optinet.hr

Predsjednik: Milovan Sekulić, 031/ 372 873;  091/ 915 79 56;  098/ 132 08 27

 

10. DRUŠTVO CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE "BUJŠTINA" UMAG

52 470 Umag, Žrtava fašizma 36; e-mail: milankamaric1@gmail.com

Predsjednik: Milanka Marić- 091/ 568 4801

 

11. ZAJEDNICA CRNOGORACA I PRIJATELJA CRNE GORE ISTARSKE ŽUPANIJE

52 100 Pula, Držićeva 4; e-mail: pulazciv@gmail.com

Predsjednik: Branka Rožman  - 099/358 70 39

Na osnovu prijedloga iz udruga članica Nacionalne zajednice delegati IZBORNE SKUPŠTINE NZCH održane 19. 11. 2011 i redovne sjednice Skupštine od 23. 3. 2013. su izabrali:

za predsjednika Skupštine NZCH:

Borica Šoškić- Rijeka

za potpredsjednicu Skupštine NZCH:

Radmila Glogovac- Karlovac

za članove PREDSJEDNIŠTVA NZCH:

1. mr.sc. Jovan Abramović- Rijeka

2. Božidar Caković- Novigrad 

3. Danilo Ivezić- Zagreb

4. Dragomir Jovanović- Karlovac

5. Dragutin Lakić- Rijeka

6. prof.dr.sc. Dragutin Lalović- Zagreb

7. Radovan Medojević- Umag

8. Radomir Noveljić- Split

9. dr.sc. Radomir Pavićević- Zagreb

10. Božidar Radulović- Pula

11. Dušan Roganović- Rovinj

12. Milovan Sekulić- Osijek

13. Borivoje Stevović- Split

Na konstituirajoćoj sjednici, Predsjedništvo NZCH je za predsjednika izabralo:

dr. sc. Radomira Pavićevića,

a za potpredsjednike:

Radomira Noveljića i Božidara Cakovića (izabran na 6. sjednici).

Za Tajnika NZCH izabrana je Milanka Bulatović.

 

 

SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE
Na temelju članka 35. stavka 4. i članka 36. stavka 11. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (“Narodne novine”, broj 155/02 i 80/10), Savjet za nacionalne manjine na sjednici održanoj 05. svibnja 2016. donio je
O D L U K U
O RASPOREDU SREDSTAVA...