povratak na sve vijesti

Održana redovna godišnja skupština Društva „MONTENEGRO“ Zagreb

utorak, svibnja 28. 2024.

Temeljem članaka 21. i 22. Statuta udruge Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb održalo je 28.5.2024. u Crnogorskom domu (Trnjanska cesta 35, Zagreb) redovnu godišnju skupštinu na kojoj su članovi Društva usvojili izvještaje za 2023. godinu te planove za 2024. godinu.

 

Sjednicu je sazvao i vodio predsjednik Društva „Montenegro“ Zagreb Bojan Radulović. Na samom početku je ustvrdio da na Skupštini učestvuje ukupno 26 članova Društva, što nije natpolovična većina, stoga je prema stavku 4. članka 25. Statuta Društva održana stanka od deset minuta nakon čega je Skupština nastavila sa radom i predsjednik Društva je predložio sljedeći dnevni red:

  1. Izbor radnih tijela Skupštine: Zapisničara i Ovjerovitelja zapisnika.
  2. Programski izvještaj Društva „Montenegro“ za 2023. godinu.
  3. Financijski izvještaj Društva „Montenegro“ za 2023. godinu
  4. Odluka o rasporedu sredstava udrugama nacionalnih manjina u RH, osiguranih u Državnom proračunu RH za 2024. godinu putem Savjeta za nacionalne manjine RH. A) Programski plan Društva „Montenegro“  za 2024. godinu. B) Financijski plan Društva „Montenegro“  za 2024. godinu.
  5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

(za 2., 3., i 4.točku Dnevnog reda prisutni su unaprijed dobili priloge na uvid)

Na upit predsjednika Društva, Skupština je donijela jednoglasnu ODLUKU o usvajanju predloženog dnevnog reda.

Prema prvoj točki dnevnog reda Predsjednik Društva je za zapisničara predložio svoju zamjenicu Jadranku Šincek, za ovjerovitelje zapisnika članove Društva Dušana Miškovića i Danila Ivezića. Skupština je donijela jednoglasnu ODLUKU kojom su predloženi kandidati potvrđeni kao legitimni ovjeritelji zapisnika i zapisničarka.

Po drugoj točki dnevnog reda (Programski izvještaj Društva „Montenegro“ za 2023. godinu) predsjednik Društva pročitao je izvještaj o realizaciji programskih aktivnosti Društva za 2023. godinu. Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. Skupština je donijela jednoglasnu ODLUKU kojom je prihvatila pročitan Izvještaj.

Po trećoj točki dnevnog reda (Financijski izvještaj Društva „Montenegro“ za 2023. godinu) predsjednik Društva pročitao je Financijski izvještaj Društva „Montenegro“ za 2023. godinu. Po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. Skupština je donijela jednoglasnu ODLUKU kojom je prihvatila pročitan Izvještaj.

Po četvrtoj točki dnevnog reda (Programski i Financijski plan Društva „Montenegro“  za 2024. godinu) predsjednik Društva pročitao je iznose financijske pomoći koje je Savjet za nacionalne manjine RH ove godine dodijelio Društvu Montenegro. Iznos je uvećan za oko 30 posto, posebice za program „Lučindanski susreti“, čiji je iznos uvećan za 100 posto. Nakon toga Predsjednik Društva je pročitao Programski plan Društva „Montenegro“ za 2024. godinu. Po ovoj točki dnevnog reda članica Predsjedništva Društva Milanka Bulatović predložila je da se umjesto u Hotelu „Fala“ delegate i izvođače pokuša smjestiti u Pansion Arena s kojime je Društvo Montenegro uspješno poslovalo prije potresa u Zagrebu, nakon čega su kapaciteti „Arene“ bili okupirani ljudima čiji su stanovi/kuće oštećene u potresu. Po ovoj točki dnevnog reda dalje nije bilo rasprave i Skupština je donijela jednoglasnu ODLUKU kojom je prihvatila pročitan Programski plan. Predsjednik Društva je nakon toga pročitao Financijski plan Društva „Montenegro“  za 2024. godinu. Po ovoj točki dnevnog reda član Društva Montenegro Danilo Ivezić napomenuo je da se iznosi Savjeta koji su dodijeljeni Društvu obavezno maksimalno potroše kako bi Društvo na kraju godine imalo što manji višak. Po ovoj točki dnevnog reda dalje nije bilo rasprave i Skupština je donijela jednoglasnu ODLUKU kojom je prihvatila pročitan Financijski plan.

U sklopu posljednje točke dnevnog reda (Informacije, pitanja i prijedlozi) predsjednik Društva iznio je podatke o dosadašnjem radu u sferi pridobivanja novih mladih članova pri čemu su on i njegova Zamjenica Jadranka Šincek apelirali na prisutne članove da motiviraju sebe i članove svojih obitelji da se pridruže radu Zbora „Montenegro“ Zagreb. Zboru se već godinama postepeno osipa članstvo, koje je sve starije i sve teže podnosi probe, nastupe i putovanja.

Tekst: Bojan Radulović