povratak na sve vijesti

POMORSKI MUZEJ CRNE GORE OBILJEŽIO 70. GODIŠNJICU

srijeda, rujna 21. 2022.

Na svečanosti povodom obilježavanja 70. godišnjice POMORSKOG MUZEJA CRNE GORE iz KOTORA, dodijeljena ZAHVALNICA Vijeću crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba za SARADNJU, RAZVOJ I AFIRMACIJU Pomorskog muzeja Crne Gore.

JU Pomorski muzej Crne Gore u Kotoru nastao je postepenim razvitkom prvobitne zbirke Bratovštine "Bokeljska mornarica", utemeljene oko 1880. godine, koja je od 1900. godine otvorena za javnost, a 1938. godine preuređena i otvorena na prvom spratu sadašnje muzejske zgrade, da bi tek nakon završetka Drugog svjetskog rata u godinama od 1949-1952. godine čitava zgrada, barokna palata plemićke porodice Grgurina iz početka XVIII vijeka, bila je kompletno restaurirana i adaptirana za potrebe Pomorskog muzeja.

U fundusu Pomorskog muzeja Crne Gore Kotor danas se nalazi se preko 5000 eksponata od čega je izloženo nešto više od 900.

Pomorski muzej je postao najvažnija institucija kulture, čuvar i promotor kako pomorske tako i kulturne baštine Kotora, Boke Kotorske, Crnogorskog primorja, čitave države Crne Gore, primajući tisuće posjetitelja iz cijelog svijeta koji danas posjećuju ovaj drevni hram- rekao je direktor Muzeja Andro Radulović na svečanosti obilježavanja 70. godišnjice.

Svečanost povodom sedamdesete godišnjice rada Pomorskog muzeja Crne Gore - Kotor održana je 8. 9. 2022. u Koncertnoj dvorani Muzičke škole „Vida Matjan“ (crkvi Svetog Duha).

ZAHVALNICA VIJEĆU CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA