povratak na sve vijesti

KNJIGA NIKOLE BELADE PREDSTAVLJENA U PODGORICI

četvrtak, veljače 24. 2022.

U KIC Budo Tomović 10. 2. 2022. predstavljena knjiga Nikole Belade "Mrak- Jevanđeljski nacionalizam. Na predstavljanju su učestvovali: Jelena Šušanj, filolog; Velija Murić, odvjetnik; Ljubomir Filipović, politolog; Nikola Belada, autor i Tiana Todorović, moderator.

Nedavno je na Cetinju izašla iz štampe knjiga “Mrak – jevanđeljski nacionalizam” autora Nikole D. Belade istaknutog crnogorskog pravnika, suvereniste i borca za svetu i apostolsku Crnogorsku pravoslavnu Crkvu.“Mrak – jevanđeljski nacionalizam” predstavlja jednu od najznačajnijih publikacija koje su se pojavile u zadnjoj deceniji u Crnoj Gori. Belada u svojoj knjizi demistifikuje mračnu ulogu Srpske pravoslavne crkve (SPC) u Crnoj Gori, i njenu sistematski osmišljen plan ka uništenju CPC i nacionalnog bića Crnogoraca.

Postoje oni ljudi koji svoj život posvete najvećim idealima, vrijednostima i dometima ljudskog društva, a to su pravo i pravda. Jedan od takvih neumornih i najznačajnijih crnogorskih pravnika i suverenista je i Nikola Belada sa Cetinja. Duže od tri decenije njegove termopilske borbe za pravo i pravdu, za svetu i apostolsku CPC predstavlja jedno od najvećih intelektualnih pregnuća u borbi za crkvu, ali i za jedinu nam državu Crnu Goru.

Nikola Belada nije samo pravnik, advokat i moralista, on je moralista u najboljem krležijanskom smislu – osjetljiv, beskompromisan, uporan, nesklon bilo kakvom kompromisu kada su pitanja elementarnog (crnogorskog) morala (država, identitet, CPC) i poštenja u igri, do kraja odbijajući izbor između dva zla, jer su oba zla zlo (srpski nacionalizam SPC i šovinizam)  – stoički filozof, dakle, logičar i polemičar pred čijom se snagom intelektualne i pravne riječi argumenata ruše svi tabui i dogme. Nikola Belada  je svoju vjeru u princip ljudskosti branio i brani duboko vjerujući da su zakon i pravda jedini način u dokazivanju istine. Sa nepokolebljivom energijom i jakom strašću Nikola Belada, u svim svojim javnim nastupima, ističe da su ljudska prava vjernika i poštovalaca CPC važnija i značajnija od falsifikatorskih dokumenata i argumenata kojima manipuliše SPC u Crnoj Gori. Isto tako, ovaj istaknuti suverenista pokazuje da srpski nacionalisti kriju svoju bezobzirnost prema ljudskom životu iza velikih političkih fraza bez smisla, a u tim frazama se kriju često njihove gnusne i pomračene ideje ,,Srpskog sveta.” Kao izuzetan pravnik, on je prihvatio sve prilike da brani ugrožena ljudska prava nas Crnogoraca na sudu, ali i van njega, javno ili privatno. Nikada nije odustao, pa tako i dan danas, s istom snagom javne riječi i harizmom.

Godine 1993. 31. oktobra je obnovljena sveta i apostolska Crnogorska pravoslavna crkva. Od tada pa do danas ne prestaju mnogobrojne pravne, identitetske i lične borbe Nikole Belade da pred domaćom, ali prije svega i međunarodnom javnošću ukaže da se više od 650 crkvenih objekata nalazi pod okupacijom SPC u Crnoj Gori. U mnogobrojnim pravnim, polemičkim, stručnim, naučnim tekstovima Nikola Belada dokazuje kontinuitet postojanja CPC i diskontinuitet nasilno nametnute vjersko-političko-crkvene dogme SPC koja je u Crnoj Gori okupatrorski element koji postoji isključivo sa jednim ciljem – posrbljavanja Crnogoraca, ali i uništenja najvećih identitetskih postulata na kojima je izgrađena država Crna Gora. Nije bilo ozbiljnije kritičke i javne rasprave, okruglog stola i simpozijuma u Crnoj Gori da Nikola Belada kao pravnik nije učestvovao. On i dan danas, s karakterističnom žestinom, iznosi svoja jaka uvjerenja, koja će jednom biti osnova nekoj budućoj mladoj generaciji pravnika u Crnoj Gori da se, na osnovu Beladinih radova, demaskira i dokaže nacionalistički populizam (SPC) pravnim argumentima. Njegova lična hrabrost je egzemplarna, on ne pripada pravnicima spremnim na ustupke. On na najsvjetliji, ali i najsvetiji način brani pravnu nauku. Nikola Belada je, radeći u tadašnjem Zavodu za zaštitu spomenika kulture, bio sam ,,grešan” jer je kao pravnik morao sam efikasnije reagovati, pa na primjer kod svakog zahtjeva tražiti od podnosioca da dokaže svoju aktivnu legitimaciju ili zainteresovanost u postupku. U jednom trenutku svoje nemoći sam Belada poslao je  dnevnom listu ,,Vijesti” primjerke s 24 različita pečata kojima se SPC obraća Zavodu za ostvarivanje svojih prava. Na ovaj način Belada je ukazao na svu brutalnu politiku SPC u Crnoj Gori i na samo jedan dio njihove manipilatorske uloge, ali i lažne pravne argumentacije koju je Belada vrlo vješto demistifikovao…

Iz osvrta BOŽIDARA PROROČIĆA