povratak na sve vijesti

NAČIN FINANCIRANJA I TROŠENJA SREDSTAVA

ponedjeljak, travnja 13. 2020.

Produženje vremenskog roka trajanja predugovora sklopljenih sa udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za programe kulturne autonomije za prva tri mjeseca 2020. godine

Savjet za nacionalne manjine uputio je dopis svim udrugama, korisnicima sredstava potpore za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina u 2020., o produženju vremenskog roka trajanja predugovora sklopljenih s udrugama i ustanovama nacionalnih manjina, u kojem između ostalog piše:

" S obzirom na novonastalu situaciju u vezi sa epidemijom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, Odluka o rasporedu sredstava za 2020.godinu aktivnost A732003 Potpore za programe ostvarivanja kulturne autonomije nacionalnih manjina, računi 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 3811 Tekuće donacije u novcu (izvor 41) neće se moći donijeti u predviđenom tj. planiranom roku, obavještavamo Vas da se sklopljeni predugovori sa udrugama i ustanovama nacionalnih manjina  koji su potpisani za prva tri mjeseca 2020. ...

Napominjem da se doznačena sredstva akontacija po predugovorima mogu koristiti isključivo za najneophodnije indirektne (režijske) troškove. Nisu dozvoljeni troškovi za programe izdavaštva, kulturnog amaterizma i kulturnih manifestacija iz razloga zabrane okupljanja i do donošenja Odluke o rasporedu sredstava. Za programe informiranja se mogu koristiti sredstva akontacija isključivo za tiskovine koje su bile odobrena za prošlu godinu..."

Dopis u cijelosti pročitajte  OVĐE