povratak na sve vijesti

ŚEDNIK ČETVRTKOM

petak, studenog 27. 2020.

26. 11. 2020. je u Matici crnogorskoj održana šesta tribina pod nazivom - Śednik četvrtkom. Gost Matice crnogorske bio je Marko Špadijer, istaknuti crnogorski intelektualac, dugogodišnji generalni sekretar Matice crnogorske i glavni i odgovorni urednik časopisa Matica.

Najprije je bilo riječi o jubileju, 20 godina izlaženja časopisa Matica, čiji je Špadijer pokretač i glavni i odgovorni urednik. Razgovarano je o razvoju crnogorskih institucija kulture u periodu socijalizma i borbi za nacionalni identitet i emancipaciju. Špadijer je govorio o smjeni vlasti u Crnoj Gori krajem osamdesetih godina prošlog vijeka i borbi crnogorskih intelektualaca protiv Miloševićevog režima. Zatim o potrebi osnivanja nezavisnih crnogorskih institucija a posebno Matici crnogorskoj i njenim strateškim programima: Crna Gora pred izazovima budućnosti i Crna Gora na evropskom putu. Kao istaknuti član Pokreta za nezavisnu, evropsku Crnu Goru Špadijer je ocijenio njegov rad i državnu politiku nakon referenduma 2006. godine. Poznat kao intelektualac koji beskompromisno iznosi svoj stav o dešavanjima na političkoj sceni, Špadijer je analizirao političke i društvene prilike prije i nakon avgustovskih izbora, kao i djelovanje suverenestičkih političkih partija.

Zabrinjavajuće je ćutanje institucija Univerziteta Crne Gore, CANU-a, crnogorskih muzeja, nacionalne biblioteke, pogotovu na koncepte 4 u 1… Partije iz suverenističkog bloka treba da se opamete- kaže Špadijer- da se u susret kongresa oslobode mangupa iz svojih redova, da egoizam stave na drugu stranu, prepoznaju svoje slabosti i izađu sa programom prosperiteta Crne Gore, da nastave saradnju na tom putu. S druge strane suverenisti koji nemaju političkih ambicija moraju održavati svijest da je jedini izlaz Crne Gore u suverenosti, samostalnosti i građanskoj opciji. Principi koji su upisani u Ustav Crne Gore. Država je sada ugroženija nego devedesetih godina kada je ugroženost bila više pojedinačna, u smislu fizičke ugroženosti- istakao je Marko Špadijer.

Razgovor je vodila novinarka Tanja Pavićević.

Tanja Pavićević i Marko Špadijer 26. 11. 2020.- Matrica crnogorska

Kompletan snimak Śednika četvrtkom sa Markom Špadijerom nalazi se na linku:

 https://www.youtube.com/watch?v=2gNQVjWYVko