povratak na sve vijesti

SEMINAR U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

subota, studenog 30. 2019.

Seminar je organiziran u Hotelu Panorama 29. 11. 2019. uz učešće velikog broja predstavnika udruga i ustanova nacionalnih manjina koji su putrem Savjeta bili sufinancirani iz Državnog proračuna za ostvarivanje kulturne autonomije u 2019. godini.

INTERAKTIVNI NAČIN PRIJAVE PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE PUTEM INTERENETA ZA 2020. GODINU I GODIŠNJI IZVJEŠTAJI O OSTVARIVANJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2019.

Savjet za nacionalne manjine RH održao je 29. studenog u Zagrebu seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2020. i o Godišnjem izvještaju o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2019. za predstavnike udruga nacionalnih manjina.

Na dnevnom redu bilo je nekoliko točaka; predaja financijskih izvještaja za udruge – neprofitne organizacije s osvrtom na najčešće greške i primjere iz prakse kao i na prekršajne odredbe u vezi sankcija za nedostavljanja istih. O tome je govorila Hajdica Filipčić, voditeljica Službe za neprofitno računovodstvo i izvještavanje Ministarstva financija, zatim položaj nacionalnih manjina u RH i mogućnosti proračuna Savjeta za nacionalne manjine o čemu je govorio Aleksandar Tolnauer, predsjednik Savjeta za nacionalne manjine RH, te interaktivna prijava programa kulturne autonomije udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2020. godinu i interaktivna predaja godišnjih izvještaja udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2019. Što je obrazložio Tibor Varga, zamjenik predstojnika Stručne službe Savjeta.

Ovo nije prvi seminar ovakvog tipa, Savjet ih redovito održava kako bi udruge nacionalnih manjina bile na vrijeme informirane o novostima prema kojima moraju usklađivati djelovanje.