petak, ožujka 01. 2019.

Istaknuti hrvatski jezikoslovac, professor emeritus Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Josip Silić umro je 28. 2. 2019. u Zagrebu u 86. godini. Profesor Silić je bio suautor 'Pravopisa crnogorskoga jezika s pravopisnim rječnikom' (2010.) i 'Gramatike crnogorskoga jezika' (2010.)

Josip Silić rođen je 4. siječnja 1934. u Milašima na Grobnišćini. Školovao se u Ratuljama, Pazinu i Rijeci. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je studij jugoslavenskih jezika i književnosti te ruskoga jezika i književnosti (1961.), a na istome je fakultetu i magistrirao 1970. te doktorirao 1975.

Od 1961. Josip Silić bio je asistent na Katedri za suvremeni hrvatski jezik matičnoga fakulteta (danas Katedra za hrvatski standardni jezik), docent od 1976., izvanredni profesor od 1979. Za redovitoga profesora izabran je 1984. a u zvanje redovitoga profesora u trajnome zvanju 1999. Profesor Silić umirovljen je 2004. a godinu dana kasnije dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.

Josip Silić autor je mnogih udžbenika za srednje škole, gramatika i pravopisa hrvatskoga i crnogorskoga jezika, suautor hrvatskoga računalnog pravopisa, a program spelling-checker poslije je ugrađen u hrvatsku inačicu Microsoftova programskoga paketa Office i bio je uzor za slične programe za druge slavenske jezike.

Profesor Silić je suautor 'Pravopisa crnogorskoga jezika s pravopisnim rječnikom' (s Milenkom A. Perovićem i Ljudmilom Vasiljeva, 2010.) i 'Gramatike crnogorskoga jezika' (s Adnanom Čirgićem i Ivom Pranjkovićem, 2010.)

Bio je čest i drag gost u našem Crnogorskom domu u Zagrebu.

 

U Crnogorskom domu u Zagrebu