povratak na sve vijesti

SEMINAR U NOVINARSKOM DOMU

subota, studenog 25. 2017.

SEMINAR SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE O INTERAKTIVNOM NAČINU PRIJAVA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE I PRIPREMI IZVJEŠTAJA O OSTVARIVANJU PROGRAMA

SEMINAR SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE O INTERAKTIVNOM NAČINU PRIJAVA PROGRAMA KULTURNE AUTONOMIJE I PRIPREMI IZVJEŠTAJA O OSTVARIVANJU PROGRAMA

24.11.2017. u prostorijama Novinarskog doma, Perkovčeva 2, održan je seminar u organizaciji Savjeta za nacionalne manjine, a u sklopu programa edukacije udruga i ustanova nacionalnih manjina za ostvarivanje i unapređivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina i primjena novih kriterija financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i Metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa, sa temom o Interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2018. godinu i pripremi Godišnjih izvještaja o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2017. godinu.

Seminaru je prisustvovalo 115 predstavnika udruga i ustanova nacionalnih manjina.

Predavači su bili:

- iz Savjeta za nacionalne manjine, predsjednik Savjeta, Aleksandar Tolnauer sa temom: Položaj nacionalnih manjina i uloga Savjeta za nacionalne manjine u očuvanju dosegnutih razina zaštite nacionalnih manjina i Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za prijavu programa kulturne autonomije za 2018.godinu,

- iz Ministarstva financija pomoćnica ministra i glavna državna rizničarka Ivana Jakir-Bajo, sa temom: Izrada financijskih planova neprofitnih organizacija, Plan prihoda i rashoda, Izvještaj o radu, kao i zakonske obaveze udruga i ustanova kod dostavljanja financijskih izvještaja,

- iz Zaklade za razvoj civilnog društva voditelj Odjela za pripremu i praćenje vođenja programa Europske unije, Mario Beko sa temom: Podrška promican ju i razvoju civilnog društva kroz ESF sa prezentacijom projekata koji su u tijeku i planiranih projekata za 2018. godinu,

- iz Stručne službe Savjeta za nacionalne manjine, zamjenik predstojnika Tibor Varga sa temom: Godišnja financijska izvješća udruga i ustanova nacionalnih manjina za 2017. godinu – Dostavljanje putem internetske aplikacije, odnosno na interaktivni način, kao i prijava programa putem aplikacije za 2018. godinu.

Teme seminara su izazvale veliki interes prisutnih, vidljivo kroz brojna pitanja i komentare.