povratak na sve vijesti

DIMITRIJE POPOVIĆ- RETROSPEKTIVA 1966.-2016.- GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI

utorak, siječnja 24. 2017.

U GALERIJI KLOVIĆEVI DVORI, Jezuitski trg 1, Zagreb 25. 1. 2017. otvara se RETROSPEKTIVNA IZLOŽBA DIMITRIJA POPOVIĆA

  Retrospektivna izložba DIMITRIJA POPOVIĆA - Retrospektiva 1966.-2016.- Misterij metamorfoza- otvara se 25. 1. 2017. u Galeriji Klovićevi dvori, Jezuitski trg 1, u Zagrebu, s početkom u 19h.

      "Retrospektiva u Klovićevim dvorima je najkompleksnija prezentacija moga rada nakon prethodnih retrospektiva u Zagrebu i Padovi. Obuhvaća pregled najkarakterističnijih radova svih mojih tematskih cjelina realiziranih u raznim medijima, klasičnim i modernim. Na izložbi će biti prikazano 340 radova, a nažalost zbog objektivnih financijskih teškoća za ovu izložbu nismo mogli osigurati dopremanje nekih radova iz Europe i SAD-a."- kaže Dimitrije Popović.

   Na tri etaže Galerije Klovićevi dvori bit će predstavljeni segmenti iz Dimitrijevih  poznatih ciklusa: Eros i Thanatos, Omaggio a Leonardo, Judita, Omaggio a Dante, Marilyn Monroe, Tijelo i prostor, Corpus Mysticum, Magdalena, Ole Dali, Ave Mantegna, Alegorije o Arkadiji, Kafka i Saloma kao i Dimitrijeva publicistička djelatnost, odnosno literatura likovno-teoretske tematike.

         Autorica izložbe je Biserka Rauter Plančić, a kustosica Ana Medić.

 

 Pozivnica Web 25 1 2017

POZIVNICA ZA OTVARANJE IZLOŽBE

     Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba je sudionik u pripremi ove izložbe.