povratak na sve vijesti

IZLOŽBA SLIKA RADE MARKOVIĆ- GRACIJE-

petak, ožujka 18. 2016.

U galeriji "Montenegrina" u Crnogorskom domu u Zagrebu 17. 3. 2016. otvorena izložba slika RADE MARKOVIĆ- GRACIJE-

      Drugi put i druga samostalna izložba Rade Marković u galeriji "Montenegrina" u Crnogorskom domu Trnjanska cesta 35  Zagreb u organizaciji Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb.

    Tema izložbe sukladno nazivu -Gracije- su žene, ženski aktovi i portreti u takozvanoj plošnoj umjetnosti.

     U katalogu izložbe prof. muzeolog Pero Matić kaže:

     "Slikarski opus prepun senzibiliteta i lične snage serijom slika na temu gracija izdiže autoricu iznad slikarske svakodnevnice i imitacije.

     Njen slikarski opus se kristalizira kroz likovnu koloniju ’’Petar Dobrović’’, izlaže grupno i pojedinačno. U svom slikarskom razvoju prolazi određene faze, koje u likovnoj simbiozi čine cjelinu.

    Prva faza, istovremeno početna faza koje čine folklorne gracije, odlikuje se tamnim koloritom, suženom paletom, plohom i linijom. To je period kada slika mitske gracije svog zavičaja.

      Druga faza izlazi iz tamnog kolorita, paleta je bogatija i svjetla bliska impresionističkom poimanju slike. Mijenja temu uvodi novi žanr, pejzaž, mrtvu prirodu i dalje slika svoje mistične gracije koje su sve bliže realnom. Pored svijetlih boja dominira linija i naglašena konstrukcija meke forme.

   Treća faza predstavlja eksperiment svjetlosti, nježnog i slatkastog kolorita, faza njenih različito zamišljenih balerina. U ovoj fazi ide od do tada statične slike ka slici u pokretu.

     Četvrta faza su slike pred nama na ovoj izložbi. Pod uticajem nastavka studija u Ljubljani na ARTHOUSE - COLLEGE OF VISUAL ART ona prihvaća snažan kolorit komplementarnih boja, ekspresionistički i fovistički naglašen ton. Vraća se gracijama ovaj put ženskom poluaktu koji likovno gradi kontrastom boje ili linije i tamne mrlje tuša. Sinteza njenog slikarstva tematski su gracije, sve može biti relativno samo ne gracija i linija. Gracija je tu čas istrgnuta iz ritualnih povorki čas kao balerina ili mistična ženska figura koja se osim personalnog primiče realnom.

    Ovom izložbom je autorica pokazala senzibilnost grafičara, njen likovni izričaj je u odnosu tamno svijetlog koji se snažno eksponira mrljama tuša i čiste bijele površine platna i papira na čemu slika. Preporučujući ovu izložbu mogu reći da su gracije njena konstantnost, bilo da slika akt ili kultnu mitsku žensku figuru. Slikarstvo je smisao njenog života ona najprije slika, slikom najbolje komunicira u vremenu i prostoru…"

 KATALOG IZLOŽBE

Dokument