povratak na sve vijesti

IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA "MONTENEGRO"

srijeda, siječnja 20. 2016.

Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb održalo svoju redovnu IZBORNU SKUPŠTINU 19. 1. 2016. na kojoj je izabralo novo PREDSJEDNIŠTVO, PREDSJEDNIKA, NADZORNI ODBOR...

      Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb održalo je 19. 1. 2016. u Crnogorskom domu u Zagrebu svoju redovnu IZBORNU SKUPŠTINU, na kojoj su usvojeni:

       A) IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA DRUŠTAVA za period 2014.-2015.- godina

       B) FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ZA 2015. godinu

       C) IZVJEŠTAJ O RADU PREDSJEDNIŠTVA DRUŠTVA ZA PERIOD 2014.-2015.- godina

       D) IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA ZA PERIOD 2014.-2015.- godina

      Sukladno čl. 25. Statuta Društva Skupština je jednoglasno izabrala za članove Predsjedništva Društva:

      1. Mira Dajovića, 2. Predraga Filipovića, 3. Vasiljku Martinović, 4. Dušana Miškovića, 5. Natašu  Musić,  6. Veljko Perovića, 7. Jadranku Šincek i 8. Aliju Šukuricu

       Sukladno čl. 27 Statuta Društva Skupština je jednoglasno za PREDSJEDNICU DRUŠTVA izabrala:

       MILANKU BULATOVIĆ

       I na kraju sukladno čl. 35 Statuta prisutni članovi su izabrali NADZORNI ODBOR DRUŠTVA u sastavu:

       1. Milo Banović; 2. Marko Bogdanović; 3. Marica Horvat; 4. Emilijano Nešković; 5.Veselin                   Vujović

     Na sjednici Skupština Društva prisutni članovi su usvojili i PROGRAM RADA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

       MILANKA BULATOVIĆ, rođena je u Čapljini, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu, gimnaziju i Fakultet političkih nauka završila u Zagrebu i apsolvirala poseban Studij novinarstva.

     Dio radnog vijeka,  desetak godina, provela   kao stručna suradnica za skupštinski sistem i informiranje u području  predškolskog odgoja. U Međunarodnom crvenom križu radila je narednih nekoliko godina. Nakon uvođenja sistema udruga nacionalnih manjina, počinje radom vezanim za crnogorsku nacionalnu manjinu, od 1999. godine do danas. Dugogodišnja je članica Predsjedništva Društva „Montenegro“ i Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, tajnica Društva Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“-Zagreb, tajnica Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske. Aktualno je: predsjednica Društva „Montenegro“-Zagreb i   zamjenica predsjednika Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Članica je Redakcije „Crnogorskog glasnika“ i pjevačkog zbora „Montenegro“-Zagreb.   

 SAM 0268