povratak na sve vijesti

OSNOVANO UDRUŽENJE CRNOGORACA BEOGRADA

nedjelja, lipnja 06. 2010.

U Beogradu u subotu, 05.06.2010. godine, osnovano je Udruženje Crnogoraca Beograda.

Beograd, 06.06.2010.
Osnovano Udruženje Crnogoraca Beograda

U Beogradu u subotu, 05.06.2010. godine, osnovano je Udruženje Crnogoraca Beograda.
Osnovali su ga Crnogorci  Beograda, osjećajući istorijsku odgovornost i potrebu da se Crnogorci organizuju u Udruženje koje će artikulisati nacionalne potrebe Crnogoraca Beograda i sprovoditi konkretne ativnosti na sprječavanju asimilacionih procesa i afirmaciji crnogorskog nacionalnog i kulturnog identiteta.
Ovim činom, Beogradski Crnogorci su konačno dobili svog autohtonog nacionalnog predstavnika pred važnim zadatkom formiranja Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne zajednice u Srbiji.
Udruženje Crnogoraca Beograda, statutarno se odredilo da prihvata platformu krovne organizacije crnogorskih nacionalnih organizacija Srbije ''Krstaš'' i članstvo u toj krovnoj organizaciji, radi što kvalitetnijeg  zajedničkog nastupa pred institucijama Republike Srbije i matice Crne Gore
Formiranjem Udruženja Crnogoraca Beograda, konačno je otvorena i direktna adresa za saradnju sa maticom Crnom Gorom u glavnom gradu Srbije.
Za predsjednika udruženja izabran je dipl. ing. Borislav Mrvaljević, za potpredsjednika dr. tehn. nauka Tomislav Gredić i za generalnog sekretara dipl. ekonomista Marko Abramović.
Na Osnivačkoj skupšptini Udruženje Crnogoraca Beograda je podršku dobilo i od predstavnika crnogorskih udruženje iz Lovćenca, Subotice, Novog Sada, Bačke Topole, Kule, Vrbasa, Prokuplja, Požarevca i Aleksinca.
Kao gost, Osnivačkoj skupštini je prisustvovao i Nenad Stevović predsjednik Crnogorske parije i udruženja "Krstaš".

Borislav Mrvaljević, predsjednik - +381 641474015

Tomislav Gredić, potpredsjednik - +381 648661400

Marko Abramović, gen. sekretar  - +381 653735735