Program rada Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske za 2009. godinu

I

Program Koordinacije vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH za 2009. godinu, ostvarivat će se kroz slijedeće aktivnosti:

1. SAVJETOVANJE
Naziv: Aktivnosti manjinskih vijeća i zajedničko djelovanje s udrugama

Ostvarivanje Ustavnim zakonom određene uloge vijeća i predstavnika na lokalnoj, regionalnoj i državnoj razini. Realizacija zajedničkih programskih zadataka i razjašnjenje eventualnih nejasnoća oko uloge i zadataka vijeća i udruga uz definiranje najpovoljnijih oblika suradnje tih subjekata, u cilju ispunjavanja njihove zakonske uloge.

Troškove organizacije Savjetovanja snosi Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba

2. TRIBINA
Tema: Aktualni trenutak Crne Gore

Uvodno izlaganje na Tribini održao bi predstavnik Nevladine organizacije iz Crne Gore (prijedlog MANS- Vanja Ćalović).

Troškove organizacije Savjetovanja snosi Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba

3. PROJEKTI
Priprema monografije: Josip Slade- život i djelo

Drugu godinu realizacije projekta posvećenog životu i djelu istaknutog arhitekta Josipa Sladea, koji je, osim u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori ostvario više vrijednih djela. Izrada ovog projekta, čiji bi rezultat bio monografija o Josipu Sladeu, doprinijela bi reafirmaciji tog značajnog stvaraoca koji je neopravdano zanemaren.

Osnovna sredstva su osigurana u Programu rada Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba.

Voditelj projekta: prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

4. OBILJEŽAVANJE DANA KOORDINACIJE

Dan nezavisnosti 21. 5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluke referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Ovaj datum Koordinacija obilježava kao Dan Koordinacije, koji će biti prigodno obilježen u zajedničkoj organizaciji Koordinacije, Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba i Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, kao i Ambasade Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

Osnovna sredstva su osigurana u Programu rada Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, i Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Zagrebačke županije.

Datum obilježavanja: 21. svibnja
Mjesto održavanja: Zagreb

5. UTVRĐIVANJE ZNAMENJA I SIMBOLA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Prema članu 33. točka 5. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj Koordinacija nacionalne manjine na razini Republike Hrvatske je ovlaštena da utvrdi znamenja i simbole odgovarajuće nacionalne manjine. Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske donijet će u 2009. godini odluku o znamenjima i simbolima Crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

6. SUDJELOVANJE U OBILJEŽAVANJU PETROVDANA I LUČINDANA

Pripadnici crnogorskog naroda u Republici Hrvatskoj tradicionalno obilježavaju Petrovdan(subota u drugom tjednu srpnja mjeseca) u organizaciji Crnogoraca Rijeke i Lučindan (subota zadnjeg tjedna u listopadu) u organizaciji Crnogoraca Zagreba.

Sukladno Programu proslave, Koordinacija će svojim aktivnostima pomoći ove manifestacije

Osnovna sredstva su osigurana u Programu rada Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, i Predstavnika crnogorske nacionalne manjine Zagrebačke županije.

Datum obilježavanja: 11. srpnja
Mjesto obilježavanja: Primorsko-goranska županija
Datum obilježavanja: 24. listopada
Mjesto obilježavanja: Zagreb

7. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PRIPADNIKA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

Koordinacija će u očuvanju identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim zakonima, prvenstveno djelovati na zaštiti istih i njihovom ostvarivanju.
Posebna pomoć pri rješavanje pojedinačnih slučajeva kršenja manjinskih prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.