KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA KOORDINACIJE 14. 11. 2015

Nakon izbora za vijeća i predstavnike 31. 5. 2015. održana KONSTITUIRAJUĆA SJEDNICA Koordinacije vijeća crnogorske ancionalne manjine na području RH 14. 11. 2015. 

ZAPISNIK