ZAVRŠNI RAČUN VIJEĆA ZA 2016. GODINU

Na svojoj 11. sjednici od 7. 2. 2017. Vijeće je usvojilo ZAVRŠNI RAČUN ZA 2016.

ZAVRŠNI RAČUN VIJEĆA ZA 2016. GODINU