ZAVRŠNI RAČUN VIJEĆA ZA 2015. GODINU

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA je na svojoj 5. sjednici održanoj 11. 2. 2016. usvojilo:

ZAVRŠNI RAČUN VIJEĆA ZA 2015. GODINU

Obrazac: PR-RAS i BIL