PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2015. GODINU

Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 22. sjednici održanoj 13. 1. 2015. usvojilo je:

PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2015. GODINU.