ZAVRŠNI RAČUN I IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA ZA 2013.

Na svojoj 17. sjednici održanoj 18. 2. 2014. Vijeće je usvojilo IZVJEŠZAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I ZAVRŠNI RAČUN ZA 2013. GODINU