IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1.1. DO 31. 12. 2015.

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA je na svojoj 5. sjednici održanoj 11. 2. 2016. usvojilo:

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1.1. DO 31. 12. 2015.