IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2014. GODINU

Na svojoj 23. sjednici održanoj 10. 2. 2015. godine Vijeće je usvojilo:

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2014. GODINU