IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1. 1.- 31. 12. 2016.

Na svojoj 11. sjednici od 7. 2. 2017. Vijeće je usvojilo 

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1. 1.- 31. 12. 2016.