FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2016. GODINU

VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA je na svojoj 4. sjednici održanoj 11. 1. 2016. godine usvojilo FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2016. GODINU