FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ VIJEĆA ZA 2014. GODINU

Sukladno zakonskim obvezama Financijski izvještaj za proračunsku godinu sastoji se od: 

BIL 2014; PR RAS 2014; P-VRIO 2014; OBVEZE 2014; ZABILJEŠKA; ZAVRŠNI RAČUN.