DOPUNA I IZMJENA PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2014. GODINU

Na svojoj 18. sjednici od 13. 5. 2014. Vijeće je dopunilo i izmijenilo program rada za 2014. godinu.

DOPUNJENI I IZMIJENJENI PROGRAM RADA ZA 2014.