O Vijeću

 • PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2016. GODINU

  VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA JE NA SVOJOJ 4. SJEDNICI održanoj 11. 1. 2016. godine usvojilo PROGRAM RADA ZA 2016. GODINU

 • ZAVRŠNI RAČUN VIJEĆA ZA 2015. GODINU

  VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA je na svojoj 5. sjednici održanoj 11. 2. 2016. usvojilo:

  ZAVRŠNI RAČUN VIJEĆA ZA 2015. GODINU

  Obrazac: PR-RAS i BIL

 • IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1.1. DO 31. 12. 2015.

  VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA je na svojoj 5. sjednici održanoj 11. 2. 2016. usvojilo:

  IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1.1. DO 31. 12. 2015.

 • FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2016. GODINU

  VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA je na svojoj 4. sjednici održanoj 11. 1. 2016. godine usvojilo FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2016. GODINU

 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA I UTROŠKU SREDSTAVA ZA PERIOD 1. 1.- 30. 6. 2015.

  IZVJEŠTAJ

  O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I UTROŠKU SREDSTAVA, VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA,  za period 1. 1. 2015.- 30. 6. 2015. 

 • PLAN NABAVE ROBA I USLUGA U 2015. GODINI

  PLAN NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

  ZA 2015

 • PRAVILNIK O NABAVI ROBA I USLUGA

  Na temelju članka 18. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13, 13/14 OUSRH) i članka 18. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/4 i 10/08) predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba 11. 9. 2015. donosi:

   PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA NABAVE ROBA, RADOVA I USLUGA

  NA KOJE SE NE PRIMJENJUJE ZAKON O JAVNOJ NABAVI

 • PRAVILNIK O ZAŠTITI ARHIVSKE GRAĐE

  Na temelju članka 17. stavka 1. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (Narodne novine 63/04, 106/07) i članka 11. stavka 3. Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva (Narodne novine 90/02), predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba 23. 4. 2015. donosi

   PRAVILNIK

  o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnoga gradiva

 • FMC- sukob interesa

  Na temelju odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN  139/10) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, ne smije sklapati ugovore sa:

 • ČETVRTI SAZIV VIJEĆA

  Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 1191 pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.

  Vijeće ima ukupno 25 članova koji su izabrani na izborima 31. 5. 2015. godine. Konstituirajuća sjednica održana je 2.7.2015.

  U ČETVRTI saziv Vijeća izabrani su:

   

  1.Milanka Bulatović
  2.dr.sc. Petar Popović
  3.Dušan Mišković
  4.Danilo Ivezić
  5.prof.dr.sc. Ljubomir Kuljača
  6.dr.sc. Zoran Drašković
  7.dr.sc. Radomir Pavićević
  8.Nataša Rašović Bodiš
  9.dr.sc. Nikola Mišković
  10.prof.dr.sc. Sava Bogdanović
  11.Jadranka Šincek
  12.Nataša Musić
  13.Božidar Popović
  14.Božidar Jovanović
  15.Milanka Bunčić
  16.Murat Mekić
  17.Milo Banović
  18.Viktorija Božičević
  19.Danilo Bunčić
  20.Miro Dajović
  21.Marko Bogdanović
  22.Branko Klikovac
  23.Ananije Stojović
  24.Marica Horvat
  25.Emilijano Nešković

  Za predsjednika Vijeća izabran je:

  DUŠAN MIŠKOVIĆ 

  Za zamjenicu predsjednika izabrana je:

  MILANKA BULATOVIĆ

   

  Odlukom Vijeća o djelovanju stručne službe od 12.01.2006. god. o načinu rada i djelovanja Stručne službe Vijeća profesionalni tajnik Vijeća je Danilo Ivezić dipl. pol. Knjigovodstvene poslove obavlja tvrtka VUBOR- obrt za knjigovodstvene usluge.

  Radna tijela Vijeća su, temeljem članka 10. Statuta Vijeća:

  1. Komisija za financijska pitanja
  2. Komisija za programska pitanja
  3. Komisija za statut i poslovnik
  4. Komisija za odnose i suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina i vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.  Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trnjanska c. 35.

  Tel. +385 1 6314 263; +385 1 6314 193
  Fax. +385 1 6314 264

  E-mail adresa je: vijececrn@net.amis.hr;

 • PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2015. GODINU

  Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 22. sjednici održanoj 13. 1. 2015. usvojilo je:

  PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2015. GODINU.

 • IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2014. GODINU

  Na svojoj 23. sjednici održanoj 10. 2. 2015. godine Vijeće je usvojilo:

  IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PROGRAMA RADA ZA 2014. GODINU

 • FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ VIJEĆA ZA 2014. GODINU

  Sukladno zakonskim obvezama Financijski izvještaj za proračunsku godinu sastoji se od: 

  BIL 2014; PR RAS 2014; P-VRIO 2014; OBVEZE 2014; ZABILJEŠKA; ZAVRŠNI RAČUN.

 • IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA VIJEĆA U PRVOM POLUGODIŠTU 2014. GODINE.

  Izvještaj o realizaciji Programa rada Vijeća i utrošku sredstava za prvo polugodište 2014. - dostavljen je službama Grada Zagreba 10. 7. 2014. godine. IZVJEŠTAJ

 • DOPUNA I IZMJENA PROGRAMA RADA VIJEĆA ZA 2014. GODINU

  Na svojoj 18. sjednici od 13. 5. 2014. Vijeće je dopunilo i izmijenilo program rada za 2014. godinu.

  DOPUNJENI I IZMIJENJENI PROGRAM RADA ZA 2014.

 • FINANCIJSKI PLAN VIJEĆA ZA 2014. GODINU

  Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba je na svojoj 16. sjednici održanoj 16. 1. 2014. usvojilo  FINANCIJSKI PLAN ZA 2014. 

 • Program Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba za 2014. godinu

  Na temelju odredaba članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 16. sjednici održanoj 16. 1. 2014. usvojilo je:

  PROGRAM RADA  ZA 2014.

 • ZAVRŠNI RAČUN I IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA ZA 2013.

  Na svojoj 17. sjednici održanoj 18. 2. 2014. Vijeće je usvojilo IZVJEŠZAJ O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I ZAVRŠNI RAČUN ZA 2013. GODINU

 • PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2013. godinu

  Na temelju odredaba članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 9. sjednici održanoj 10. 1. 2013. usvojilo je:

   

  PROGRAM RADA

  VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

  GRADA ZAGREBA ZA 2013. GODINU

  I

  Nastojeći ostvarivati svoj osnovni cilj - očuvanje identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, kao i osigurati njezin položaj brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i  međunarodnim zakonima, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba će prvenstveno djelovati na području politike (ostvarivanje političkih prava), povijesti, tradicije i nacionalnih specifičnosti. U tom okviru, kroz povijesne teme, aktualnu politiku te čuvajući nacionalni identitet, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba smatra najpogodnijim načinom to ostvariti učešćem u radu Gradske skupštine Grada Zagreba u donošenju odluka o zajedničkom življenju u Gradu Zagrebu i rješavanjem pojedinačnih slučajeva koji se tiču ostvarivanja manjinskih prava; obilježavanjem nacionalnih praznika; realizacijom pojedinih znanstvenih projekata; tribinama  i izdavačko- informativnom djelatnošću. Planiranim ulaskom Republike Hrvatske u EU (srpanj 2013.) Vijeću se otvara i dodatni prostor djelovanja, samostalno i kroz koordinaciju, onome što Hrvatska unosi u EU kao multietnička i multikulturalna zajednica.

   II

  Program Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba za 2013. godinu ostvarit će se kroz sljedeće aktivnosti:

   

  I. IZDAVAČKO- INFORMATIVNA DJELATNOST

  1.  WEB stranica:  www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr

  Događanja i aktivnosti koje se odvijaju u okviru crnogorske nacionalne manjine u Zagrebu i Republici Hrvatskoj na ovaj način postaju dostupni i izvan granica prostora djelovanja. Putem web stranice, ispunjava se obaveza i potreba informiranja pripadnika crnogorske nacionalne manjine o svim aktivnostima, kao i o svim bitnim političkim, kulturnim i drugim društvenim događanjima u Zagrebu, Hrvatskoj i matičnoj zemlji od značaja za crnogorsku nacionalnu manjinu. Postojanje WEB stranice Vijeća je u cijelosti opravdalo svoju svrhu. Poboljšanjima u 2012. stranica je osvježena, dodati su novi sadržaji (mogućnost prelistavanja glasila i knjiga), otvorena mogućnost komunikacije s korisnicima i ukupno povećana kvaliteta.

  Ažuriranje stranice se obavlja dnevno, ovisno o aktivnostima i zbivanjima. Na stranici se nalaze i informacije o svim aktivnostima koje pokreću Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb.

  Planirano je nastaviti s daljnjim poboljšanjima u izgledu, kvaliteti i količini sadržaja na stranici sve u cilju bolje prepoznatljivost i atraktivnost.

  Web stranicu održava tvrtka „Ador“ d.o.o.

   2. Sufinanciranje„Crnogorskog glasnika“

  „Crnogorski glasnik“ je službeno glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Izlazi kao dvomjesečnik u formatu A4 (korice u boji), sa zadatkom prenošenja informacija o ukupnim aktivnostima, zbivanjima i djelovanju crnogorskog korpusa u Republici Hrvatskoj. Broj stranica je u protekloj godini povećan sa 44 na 54, što ukazuje i na povećanje programskih aktivnosti. U njemu se objavljuju informativni prilozi o radu vijeća i Koordinacije crnogorske nacionalne manjine u  RH te drugi tekstovi od interesa za pripadnike crnogorske nacionalne manjine. Nastavljajući aktivnosti na poboljšanju kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za tiskanje i eventualne honorare za pojedine autore tekstova i priloga.

   3. Štampanje publikacije radnog naslova „Hrvatski arhiv o Sekuli Drljeviću“

  Projekt: „Hrvatski državni arhiv o Sekuli Drljeviću“ koji je započet u 2011. završen je u 2012. godini. Voditelj projekta Željko Karaula, doktorand povijesti u dvogodišnjem istraživačkom radu prikupio je značajan broj dokumenata i arhivske građe koja je do sada bila manje poznata i znanstvenim krugovima i javnosti što nameće potrebu izrade publikacije i njenog štampanja u 2013. Naslov publikacije će biti naknadno utvrđen a kao radni naslov ostaje naziv projekta.

    

  II. OBILJEŽAVANJE NACIONALNIH PRAZNIKA

  Pitanje očuvanja nacionalnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu ostaje  jedan od prioritetnih zadataka Vijeća, što nameće i obavezu učešća članova Vijeća u manifestacijama Petrovdana, Dana nezavisnosti, Dana državnosti i Lučindana koje organizira Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb i Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, kao i snošenju dijela troškova prema planu.

            1.   Dan nezavisnosti Crne Gore i Dan Vijeća

  Dan nezavisnosti 21. 5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluka referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Isti datum je Vijeće odredilo kao Dan Vijeća. Sukladno tome će i biti obilježen u organizaciji Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, odgovarajućim  programom. Ova manifestacija se realizira u suradnji s Ambasadom Crne Gore u Republici Hrvatskoj.              

              2.   Dan državnosti Crne Gore

  Dan državnosti Crne Gore 13. srpnja je utemeljen  Odlukom Skupštine Crne Gore 12. 7. 2004. kao datum kada je na Berlinskom kongresu 1878. Crna Gora proširila međunarodno priznanje, i datum iz 1941. kada je u Crnoj Gori došlo do općenarodnog oružanog ustanka protiv fašizma jedinstvenog u tadašnjoj Europi. 

               3.  Lučindan

  Lučindan je u tradiciji crnogorskog naroda vezan uz ime Petra I. Petrovića Njegoša, vladike i gospodara Crne Gore, poznatijeg u narodu kao Sv. Petar ili Petar cetinjski čudotvorac, koji se smatra utemeljiteljem  novovjekovne države Crne Gore. Umro je 31. 10. 1830. godine na dan Sv. Luke (po julijanskom kalendaru), a četiri godine kasnije (1834.) proglašen je za sveca. Manifestacija se organizira pod nazivom Lučindanski susreti  i odvija se u Zagrebu.

  III. PREDAVANJA I TRIBINE

  Cilj planiranih predavanja i tribina je upoznavanje pripadnika crnogorske nacionalne manjine s značajnim temama i imenima  iz crnogorske povijesti, kao i aktualnim temama značajnim za crnogorski narod i crnogorsku državu.

  U 2013. planiraju  se dvije tribina:

  1. Uz učešće publiciste iz Crne Gore  Aktualni politički trenutak Crne Gore  

  travanj 2013.

  1. S temom Ulazak RH u EU i nacionalne manjine uz učešće profesora s FPZ iz Zagreba rujan 2013.     

  IV. ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE  I PROJEKTI 

  1.    U 2013. godini navršava se      200-ta godišnjice rođena Petra II Petrovića Njegoša. Kako je Vijeće u  protekle dvije godine svojim programskim sredstvima učestvovalo u   zajedničkom projektu s NZCH, njenim članicama i ostalim vijećima crnogorske   nacionalne manjine u RH, u okviru kojeg je završena skulptura (koja će biti postavljena na Cetinju) i izložba umjetnika Dimitrija Popovića (koja  će biti organizirana također na Cetinju) planira se nastavak učestvovanje   Vijeća u završnom događanju u srpnju mjesecu 2013. na Cetinju. Tom  prilikom bi se dio svog stvaralaštva i rada crnogorske nacionalne manjine  u RH bio predstavljen javnosti Crne Gore.

  Tema: „U SLAVU NJEGOŠA“

  Nositelj projekta: Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore „Montenegro“ Zagreb

  2.  Osnovni cilj ovoga programa je javnosti Grada Zagreba predstaviti jedan od značajnih djelova     filmskog stvaralaštva crnogorskih autora- DOKUMENTARNI I KRATKI IGRANI FILM-. Postoji bogati   filmski fundus niza autora, koji su desetljećima umjetničkim okom marljivo otimali od zaborava značajne povijesne, kulturne i životne događaje. Suradnjom sa pojedinim autorima, Televizijom Crne Gore, Crnogorskom kinotekom i ostalim izvorima, filmove /različitih sadržaja/ prikazivali u Crnogorskom domu, na projekcijama jednom mjesečno. U tu svrhu je nužno i tehnički osposobiti prostor- kupiti projekciono platno i izvesti instalacije za projektor i upravljački pult.

  Tema: „DOKUMENTARNI I KRATKI IGRANI FILM U CRNOGORSKOM DOMU“

   V. ZAJEDNIČKI PROGRAM KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

  Aktivno sudjelovanje u radu Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske je značajan dio programskog djelovanja Vijeća.

  Promjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i određivanje pravnog subjektiviteta Koordinacija, Koordinacija će biti registrirana u Registar i kao takva utvrditi svoj program rada i djelovanja. Vijeće u radu Koordinacije planira predloženi iznos sredstava.

                                               

   VI. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PRIPADNIKA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

  Briga o primjeni i ostvarivanju članka 22. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama- Zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u RH.

  Učešće u donošenju svih odluka  na razini Grada Zagreba koje se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine.

  Pomoć pri rješavanje pojedinačnih slučajeva kršenja manjinskih prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu

    

  U Zagrebu, 10. 1. 2013.                                                                         Predsjednik Vijeća

  Ur. br.  6-13-V/2                                                                              

                                                                                                      Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

 • FMC- Sukob interesa

  VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE
  GRADA ZAGREBA
  10 000 Zagreb, Trnjanska cesta 35. tel. +385 1 6314 263: fax. +385 1 6314 264
  e-mail: vijececrn@net.amis.hr; www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr  Na temelju odredbi članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN  139/10) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba , ne smije sklapati ugovore o nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima:
  1. „VIS GRADITELJ GRADITELJSTVO“ - projektiranje, arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehničko savjetovanje; Veslačka 2, Zagreb


  Ur. broj: 93 -13-V/2
  Zagreb,  25. 4. 2013.


                                        Predsjednik Vijeća crnogorske
                                    nacionalne manjine Grada Zagreba


                                         prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

 • Procedura stvaranja ugovorne obveze

  VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE
  GRADA ZAGREBA
  10 000 Zagreb, Trnjanska cesta 35. tel. +385 1 6314 263: fax. +385 1 6314 264
  e-mail: vijececrn@net.amis.hr; www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr


  Na osnovu članka 3. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10) i članka 1. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 78/11) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 11. Sjednici održanoj 24. 4. 2013. Donosi:

  PROCEDURU STVARANJA UGOVORNIH OBVEZA VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

  Članak 1.
  Ovim aktom propisuje se procedura stvaranje ugovornih obveza odnosno nabava robe, usluga i radova koji su potrebni za redovitu djelatnost Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu (Vijeća) i obavljanje Ustavnim zakonom o nacionalnim manjinama i Statutom utvrđene aktivnosti Vijeća.

  Članak 2.
  Predsjednik Vijeća samostalno i na prijedlog Tajnika pokreće postupak ugovaranja i stvaranja ugovornih obveza koje obvezuju Vijeće. Postupak ugovaranja nabave roba i usluga mogu predložiti i članovi Vijeća.

  Članak 3.
  Ukoliko postupak nabave roba, radova i usluga ne podliježe postupku Javne nabave, odnosno nisu ispunjene zakonske pretpostavke da se provodi u skladu sa Zakonom o Javnoj nabavi  (NN 90/11) tada se stvaranje obveze provodi po slijedećoj proceduri:


  I.
  STVARANJE OBVEZE ZA KOJU NIJE POTREBNA PROCEDURA JAVNE NABAVE

  R.b.         AKTIVNOST                ODGOVORNOST               DOKUMENT                        ROK
  1.          Prijedlog za nabavu

              roba /radova/usluga      Tajnik Vijeća              Prijedlog za nabavu
                                                                               (narudž.-nart ugovora)   Tokom godine


  2.       Provjera je li prijedlog u
            skladu s planom nabave
            /financijskim planom/
            programom rada              Pred.Vijeća            Ako DA –odobr.skl.
                                                                             ugovora/narudžbe           2 dana od prij.


  3.    Sklapanje ugovora

              /narudžbe/            Pred.Vijeća/Tajnik Vijeća    Ponuda/Ugovor/

                                                                                   Narudžba             Najduže 10 dan. 

                                                                                                           od dana odobrenja

  Ova procedura objavljena je na Web stranici Vijeća www.vijece-crnogoraca-zagreba.hr.


  Ur. br. 93-13-V/2

  Zagreb, 25. 4. 2013.  

                                                                                            Predsjednik Vijeća crnogorske

                                                                                     nacionalne manjine Grada Zagreba

                                                                                      Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović


 • PROGRAM RADA VIJEĆA ZA 2012. godinu

  Na temelju odredaba članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04 i 10/08), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 5. sjednici održanoj 19. 1. 2012. usvojilo je:

  PROGRAMA RADA

  VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

  GRADA ZAGREBA ZA 2012. GODINU

  I

  Nastojeći ostvarivati svoj osnovni cilj - očuvanje identiteta crnogorske nacionalne manjine i njenih nacionalnih obilježja, kao i osigurati njezin položaj brigom o ostvarivanju manjinskih prava predviđenih Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina i međunarodnim zakonima, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba će prvenstveno djelovati na području politike (ostvarivanje političkih prava), povijesti, tradicije i nacionalnih specifičnosti. U tom okviru, kroz povijesne teme, aktualnu politiku te čuvajući nacionalni identitet, Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba smatra najpogodnijim načinom to ostvariti učešćem u radu Gradske skupštine Grada Zagreba u donošenju odluka o zajedničkom življenju u Gradu Zagrebu i rješavanjem pojedinačnih slučajeva koji se tiču ostvarivanja manjinskih prava; obilježavanjem nacionalnih praznika; realizacijom pojedinih znanstvenih projekata; tribinama i izdavačko- informativnom djelatnošću.

  II

  Program Vijeća crnogorske nacionalne manjine grada Zagreba za 2012. godinu ostvarit će se kroz sljedeće aktivnosti:

  I. IZDAVAČKO- INFORMATIVNA DJELATNOST

  1. WEB stranica: www.vijece-crnogoraca-zagreb.hr

  Događanja i aktivnosti koje se odvijaju u okviru crnogorske nacionalne manjine u Zagrebu i Republici Hrvatskoj na ovaj način postaju dostupni i izvan granica prostora djelovanja. Putem web stranice, ispunjava se obaveza i potreba informiranja pripadnika crnogorske nacionalne manjine o svim aktivnostima, kao i o svim bitnim političkim, kulturnim i drugim društvenim događanjima u Zagrebu, Hrvatskoj i matičnoj zemlji od značaja za crnogorsku nacionalnu manjinu. Postojanje WEB stranice Vijeća je u cijelosti opravdalo svoju svrhu. Popunjenost stranice novim sadržajima, informacija postaje kompletna i raznovrsnija, pa time i sadržajnija.

  Ažuriranje stranice se obavlja dnevno, ovisno o aktivnostima i zbivanjima. Na stranici se nalaze i informacije o svim aktivnostima koje pokreću Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području RH, Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb.

  Planirano je nastaviti s poboljšanjima u izgledu, kvaliteti i količini sadržaja na stranici kako bi se postigla prepoznatljivost i atraktivnost.

  Web stranicu održava tvrtka "Ador" d.o.o.

  2. Sufinanciranje "Crnogorskog glasnika"

  "Crnogorski glasnik" je službeno glasilo Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske i Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Izlazi kao dvomjesečnik u formatu A4 (korice u boji), sa zadatkom prenošenja informacija o ukupnim aktivnostima, zbivanjima i djelovanju crnogorskog korpusa u Republici Hrvatskoj. Broj stranica je unazad par brojeva povećan sa 44 na 48, što ukazuje i na povećanje programskih aktivnosti. U njemu se tiskaju informativni prilozi o radu vijeća i Koordinacije crnogorske nacionalne manjine u RH te drugi napisi od interesa za pripadnike crnogorske nacionalne manjine. Nastavljajući aktivnosti na poboljšanju kvalitete glasila, Vijeće planira izdvojiti dio sredstava za tiskanje i eventualne honorare za pojedine autore tekstova i priloga.

  3. Biblioteka "Svjedočanstva vremena"

  Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske je pokrenula u okviru izdavačke djelatnosti biblioteku "Svjedočanstva vremena" putem koje nastoji predstaviti pojedince, crnogorskog podrijetla koje su na prostorima današnje Republike Hrvatske ostvarili zapažene rezultate na raznim područjima djelatnosti. Kako se biblioteka realizira u suradnji s Vijećem, u cilju povećanja kvalitete priloga, Vijeće će osigurati određeni iznos sredstava za isplatu honorara autorima

  II. OBILJEŽAVANJE NACIONALNIH PRAZNIKA

  Pitanje očuvanja nacionalnog identiteta crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu ostaje jedan od prioritetnih zadataka Vijeća, što nameće i obavezu učešća članova Vijeća u manifestacijama Petrovdana, Dana nezavisnosti, Dana državnosti i Lučindana koje organizira Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Društvo Crnogoraca i prijatelja Crne Gore "Montenegro" Zagreb i Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske, kao i snošenju dijela troškova prema planu.

  1. Dan nezavisnosti Crne Gore i Dan Vijeća

  Dan nezavisnosti 21. 5. utemeljen je odlukom Skupštine Crne Gore, kao datum kada su građani Crne Gore na referendumu 2006. izglasali njenu nezavisnost. Temeljem odluka referenduma Crne Gora je kasnije postala i međunarodno priznata država. Isti datum je Vijeće odredilo kao Dan Vijeća. Sukladno tome će i biti obilježen u organizaciji Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba, odgovarajućim programom. Ova manifestacija se realizira u suradnji s Ambasadom Crne Gore u Republici Hrvatskoj.

  Datum obilježavanja: 21. svibnja.

  Mjesto održavanja: Zagreb.

  1. 2. Petrovdan

  Petrovdan u tradiciji crnogorskog naroda ima značajno mjesto kao datum kada se sastajao CRNOGORSKI ZBOR, oblik svojevrsne narodne skupštine na kojem su se birali vladike i vladari Crne Gore; na kojem su se donosile sudbonosne odluke rata i mira; na kojem su se donosili zakoni i postavljali temelji moderne državne vlasti. Prvi dokumenti o CRNOGORSKOM ZBORU datiraju još od XI. stoljeća. Ovaj datum se obilježava tradicionalnom manifestacijom Petrovdanski sabor Crnogoraca, u okviru kojeg se i obilježava i slavi 13. srpnja 1941.- Dan antifašističkog općenarodnog oružanog ustanka crnogorskog naroda. Manifestaciju organizira, pod nazivom PETROVDANSKI SABOR,NZC Rijeka. Vijeće snosi troškove jednog autobusa

  Datum obilježavanja: 9. srpnja.

  Mjesto obilježavanja: Primorsko-goranska županija

  3. Dan državnosti Crne Gore

  Dan državnosti Crne Gore 13. srpnja je utemeljen Odlukom Skupštine Crne Gore 12. 7. 2004. kao datum kada je na Berlinskom kongresu 1878. Crna Gora proširila međunarodno priznanje, i datum iz 1941. kada je u Crnoj Gori došlo do općenarodnog oružanog ustanka protiv fašizma jedinstvenog u tadašnjoj Europi.

  Datum obilježavanja: 13. srpnja.

  Mjesto obilježavanja: Zagreb.

  4. Lučindan

  Lučindan je u tradiciji crnogorskog naroda vezan uz ime Petra I Petrovića Njegoša, vladike i gospodara Crne Gore, poznatijeg u narodu kao Sv. Petar ili Petar cetinjski čudotvorac, koji se smatra utemeljiteljem novovjekovne države Crne Gore. Umro je 31. 10. 1830. godine na dan Sv. Luke (po julijanskom kalendaru), a četiri godine kasnije (1834.) proglašen je za sveca. Manifestacija se organizira pod nazivom Lučindanski susreti i odvija se u Zagrebu.

  Datum obilježavanja: 31. listopada.

  Mjesto obilježavanja: Zagreb.

  Trajanje: 3 dana

  III. PREDAVANJA I TRIBINE

  Cilj planiranih predavanja i tribina je upoznavanje pripadnika crnogorske nacionalne manjine s značajnim temama i imenima iz crnogorske povijesti, kao i aktualnim temama značajnim za crnogorski narod i crnogorsku državu.

  U 2012. Planira se tribina uz učešće publiciste iz Crne Gore.

  Tema: Aktualni politički trenutak Crne Gore

  Datum održavanja: travanj 2012.

  Predavači: novinar i publicista Esad Kočan

  Trajanje: 1 dan

  IV. ZNANSTVENO ISTRAŽIVANJE I PROJEKT

  1. U 2013. godini navršava se 200-ta godišnjice rođena Petra II Petrovića Njegoša. Obilježavanje ove značajne obljetnice kroz zajednički program s NZCH, njenim udruženjima i ostalim vijećima planirano je u dvogodišnjem trajanju. - Nastavak projekta iz 2011. godine.

  Tema: "200-godina od Njegoševog rođenja"

  Nositelj projekta: Odbor za obilježavanje obljetnice

  2. Kontraverze koje sa sobom povlači ime dr. Sekule Drljevića njegov boravak u Hrvatskoj i njegovo političko djelovanje, kao i vrijednosni sudovi koji su najčešće temeljeni na glasini bez znanstvenog dokaza opredjeljuju Vijeće da u 2011. godini započne Projekt: "Hrvatski državni arhiv o Sekuli Drljeviću". Namjera je na znanstvenoj argumentaciji bez dodavanja ili oduzimanja, odgovoriti na pitanje "Tko je i što je dr. Sekula Drljević". Tim više jer se u službenoj Himni Crne Gore nalaze dvije strofe pjesme koju je napisao Sekula Drljević. Planirano trajanje projekta 2 godine.-Nastavak projekta iz 2011. godine.

  Tema: "Hrvatski državni arhiv o Sekuli Drljeviću"

  Voditelj projekta: Željko Karaula, doktorand povijesti

  V. ZAJEDNIČKI PROGRAM KOORDINACIJE VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE

  Aktivno sudjelovanje u radu Koordinacija vijeća crnogorske nacionalne manjine na području Republike Hrvatske je značajan dio programskog djelovanja Vijeća.

  Promjenama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i određivanje pravnog subjektiviteta Koordinacija, poduzeće se odgovarajuće radnje za registraciju i financiranje sukladno donesenom Zakonu o registru vijeća, koordinacija i predstavnika nacionalnih manjina.

  VI. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA PRIPADNIKA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE

  Briga o primjeni i ostvarivanju članka 22. Ustavnog zakona o nacionalnim manjinama- Zapošljavanje pripadnika nacionalnih manjina u RH.

  Učešće u donošenju svih odluka na razini Grada Zagreba koje se tiču manjinske problematike i manjinskih prava, naročito prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine.

  Pomoć pri rješavanje pojedinačnih slučajeva kršenja manjinskih prava pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.

  Ur. broj: 15-12-V/2

  U Zagrebu, 19. 1. 2012. Predsjednik Vijeća

  Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

 • TREĆI SAZIV VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA

  Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 1525 pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.

  Vijeće ima ukupno 25 članova koji su izabrani na izborima 10. 7. 2011. godine. Konstituirajuća sjednica održana je 7.9.2011.

  U TREĆI saziv Vijeća izabrani su:

  1. Milanka Bulatović
  2. Prof.emer.dr.sc. Veselin Simović (pok. 9. 1. 2014.)
  3. Dr.sc. Radomir Pavićević
  4. Prof.emer.dr.sc. Milutin Anñelić
  5. Dr.sc. Zoran Drašković
  6. Dušan Mišković
  7. Danilo Ivezić
  8. Prof.dr.sc. Ljubomir Kuljača
  9. Dr.sc. Sava Bogdanović
  10. Marko Bogdanović
  11. Borislav Vujović
  12. Branko Klikovac
  13. Ćazim Asović
  14. Milo Banović
  15. Božidar Popović
  16. Milanka Bunčić
  17. Strahinja Marović
  18. Dr.sc. Nikola Mišković
  19. Marica Horvat
  20. Danilo Bunčić
  21. Gojislav Božović
  22. Ananije Stojović
  23. Dario Otašević
  24. Miodrag Grubač
  25. Emilijano Nešković

  Za predsjednika Vijeća izabran je:

  prof. emer. dr. sc. VESELIN SIMOVIĆ 

  Za zamjenika predsjednika izabran je:

  DUŠAN MIŠKOVIĆ

  Na 16. sjednii Vijeća održanoj 16. 1. 2014., nakon smrti prof.emer.dr.sc. Veselina Simovića, za predsjednika vijeća izabran je:

  DUŠAN MIŠKOVIĆ

  a za zamjenika predsjednika izabran je:

  DANILO BUNČIĆ

  Vijeće broji 24 člana.

  Odlukom Vijeća o djelovanju stručne službe od 12.01.2006. god. o načinu rada i djelovanja Stručne službe Vijeća profesionalni tajnik Vijeća je Danilo Ivezić dipl. pol.. Knjigovodstvene poslove obavlja knjigovodstvena firma (KO-METAL d.o.o. Zagreb). Od 2. 4. 2013. poslove knjigovodstva preuzela je tvrtka VUBOR- obrtza knjigovodstvene usluge.

  Radna tijela Vijeća su, temeljem članka 10. Statuta Vijeća:

  1. Komisija za financijska pitanja
  2. Komisija za programska pitanja
  3. Komisija za statut i poslovnik
  4. Komisija za odnose i suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina i vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.  Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trnjanska c. 35.

  Tel. +385 1 6314 263; +385 1 6314 193
  Fax. +385 1 6314 264

  E-mail adresa je: vijececrn@net.amis.hr;

 • Zakonska osnova

  Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) osnovano je i djeluje temeljem odredaba članaka glave III. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA SAMOUPRAVE (članci 23. do 34.) Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/2002.).

  Pojedini segmenti djelovanja Vijeća regulirani su Statutom Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 20/2001.).

  Ostala pitanja od značaja za rad Vijeća regulirana su Statutom Vijeća (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/2004.) te Programom rada i Financijskim planom koji se donose za svaku godinu.

 • Akti Vijeća

  Na temelju članka 27. stavka 1., 3. i 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (N.N. 155/02) i članka 15. i 16. Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04), Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na 5. sjednici, 24. travnja 2008. godine, donijelo je:

  STATUTARNU ODLUKU
  o izmjenama i dopunama Statuta Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba

  Članak 1.

  U Statutu Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 13/04), u čl. 10. stavku 2. točka 4. mijenja se i glasi:
  "4. Komisija za odnose i suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina i vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj."
  Točka 5. se briše.

  Članak 2.

  Članak 12. mijenja se i glasi:
  "O sjednicama Vijeća i sjednicama njegovih radnih tijela se vodi zapisnik.
  Zapisnik sjednica Vijeća potpisuje predsjednik Vijeća, odnosno osoba koja vodi sjednicu i zapisničar.
  Vijeće na sjednici iz redova prisutnih članova imenuje dva ovjerovitelja zapisnika, koji ga svojim potpisima ovjeravaju.
  Zapisnik sjednice radnog tijela potpisuje predsjednik tog tijela.
  Zapisnik s prethodne sjednice Vijeća dostavlja se članovima uz poziv za narednu sjednicu."

  Članak 3.

  U članku 17. stavku 1. iza riječi glasanjem umjesto točke stavlja se zarez i dodaju riječi: "većinom glasova svih članova."

  Članak 4.

  Ova statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

  Ur. broj 111/2008
  Zagreb, 30. 4. 2008.

  Predsjednik Vijeća crnogorske
  nacionalne manjine Grada Zagreba
  Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

  ODLUKA JE OBJAVLJENA 24. SRPNJA 2008. U "SLUŽBENOM GLASNIKU GRADA ZAGREBA" BR. 10

   

  Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Vijeće) osnovano je i djeluje temeljem odredaba članaka glave III. VIJEĆA I PREDSTAVNICI NACIONALNIH MANJINA U JEDINICAMA SAMOUPRAVE (članci 23. do 34.) Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine broj 155/2002.).

  STATUT

  Na temelju odredbe članka 27. stavak 1. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN 155/2002) Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba na sjednici održanoj 30. ožujka 2004. godine donijelo je

  STATUT
  VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE
  GRADA ZAGREBA

  I OPĆE ODREDBE

  Članak 1.

  Ovim Statutom utvrđuje se naziv, sjedište i područje na kojem djeluje Vijeće crnogorske nacionalne manjine (dalje u tekstu: Vijeće), zastupanje, ciljevi i način njihovog ostvarivanja, tijela i njihov izbor, opoziv i ovlaštenja; način odlučivanja, imovina i način stjecanja imovine, kao i druga pitanja značajna za rad Vijeća.

  Članak 2.

  Naziv Vijeća je: VIJEĆE CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE GRADA ZAGREBA.
  Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trnjanska c. 35.
  Vijeće djeluje na području Grada Zagreba.
  Vijeće zastupa predsjednik Vijeća, odnosno osoba koju ovlasti predsjednik Vijeća.

  Članak 3.

  Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35 mm koji je obodno ispisan punim nazivom, a u sredini pečata je oznaka sjedišta Vijeća.

  II CILJEVI I DJELATNOST VIJEĆA

  Članak 4.

  Cilj Vijeća je očuvanje i zaštita položaja te promicanje interesa crnogorske nacionalne manjine u Hrvatskoj u skladu s odredbama Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina i drugim propisima Republike Hrvatske.

  Članak 5.

  Ciljevi Vijeća iz članka 4. ostvaruju se:

  • praćenjem zakonodavstva kao i provođenja politike nacionalne ravnopravnosti i zaštite prava nacionalnih manjina i shodno tome predlaganjem mjera za unapređivanje položaja nacionalne manjine,
  • donošenje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za crnogorsku nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose na lokalnoj i na državnoj razini,
  • davanjem mišljenja i prijedloga na zahtjev jedinice lokalne samouprave o odredbama kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
  • pravovremenim informiranjem od strane tijela o svim pitanjima o kojima će tijela lokalne samouprave raspravljati, a tiču se položaja crnogorske, a i ostalih manjina,
  • davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja,
  • obavljanjem djelatnosti javnog priopćavanja ,
  • sudjelovanjem svojih pripadnika u javnom životu i upravljanjem lokalnim poslovima;
  • iniciranjem javnih rasprava putem medija, tribina i ostalih oblika o manjinskim pitanjima;
  • organiziranjem savjetovanja o manjinskim pitanjima na lokalnoj i državnoj razini;
  • organiziranjem tematskih susreta i rasprava s drugim nacionalnim manjinama po pitanbju suradnje o zajedničkim akcijama u cilju zaštite manjinskih prava;
  • programskim i akcijskim okupljanjem svih pripadnika crnogorske nacionalne manjine na lokalnoj razini;
  • isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave, tijelima gradske uprave i tijelima jedinica lokalne samouprave;
  • aktivnim sudjelovanjem i potpomaganjem aktivnosti udruga Crnogoraca;
  • održavanjem veza s narodom s kojim dijele ista etnička, jezična, kulturna i/ili vjerska obilježja te s pravnim osobama sa sjedištem na području države tog naroda koje obavljaju djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, nakladničke (izdavačke) i humanitarne djelatnosti te distribucijom njihovih novina, časopisa, knjiga, filmova i sl. pripadnicima svoje nacionalne manjine;
  • suradnjom sa svim međunarodnim organizacijama i institucijama koje se u okviru svojim aktivnosti bave i problemima prava i zaštite nacionalnih manjina
  • predlaganjem nadležnim tijelima kriterije za osiguravanje sredstava za sufinanciranje programa radio i televizijskih postaja namijenjenih nacionalnim manjinama;
  • obavještavanjem ministarstva nadležnog za opću upravu o neustavnosti odnosno nezakonitosti općeg akta jedinice samouprave kojim se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina;
  • suradnjom sa Savjetom za nacionalne manjine;
  • u slučaju potrebe traženjem od nadležnog tijela državne uprave da provede nadzor nad primjenom Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena prava i slobode nacionalnih manjina od strane tijela jedinica samouprave i poduzmu mjere za zakonito postupanje tih tijela, te o tom postupku obavijeste Savjet za nacionalne manjine;
  • podnošenjem ustavne tužbe Ustavnom sudu Republike Hrvatske ako smatraju da su povrijeđena zakonom propisana prava i slobode pripadnika nacionalnih manjina;
  • drugim aktivnostima koje doprinose afirmaciji crnogorske nacionalne manjine u sredini u kojoj živi i djeluje.

  Članak 6.

  Ciljeve i djelatnosti iz članka 4. i 5. ovog Statuta Vijeće može ostvarivati i putem koordinacija i ostalih oblika povezivanja utvrđenih Ustavnim zakonom, kako na lokalnoj razini, tako i na državnoj razini.

  III PRAVA I OBVEZE ČLANOVA VIJEĆA

  Članak 7.

  Mandat članova Vijeća traje 4 godine.

  Članak 8.

  Prava su i dužnosti članova Vijeća:

  • da sudjeluju u radu Vijeća,
  • da biraju i budu birani u tijela Vijeća,
  • da budu informirani o radu Vijeća i doprinose ostvarivanju njegovih ciljeva i zadaća,
  • da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Vijeća i odluka koje Vijeće donosi,
  • da čuvaju i podižu ugled Vijeća.

  Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.

  Članak 9.

  Članu Vijeća prestaje mandat :

  • ako podnese ostavku,
  • ako mu je pravomoćnom sudskom odlukom oduzeta poslovna sposobnost,
  • ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od 6 mjeseci,
  • smrću.

  Kad se po odredbama zakona i ovog Statuta ispune uvjeti za prestanak mandata člana Vijeća, mandat prestaje danom donošenja odluke Vijeća o prestanku mandata. U slučaju smrti, članu Vijeća prestaje mandat danom smrti.

  IV RAD VIJEĆA

  Članak 10.

  Vijeće ima 25 članova.
  Radna tijela Vijeća su:

  1. Komisija za financijska pitanja
  2. Komisija za programska pitanja
  3. Komisija za statut i poslovnik
  4. Komisija za odnose sa Vijećima drugih nacionalnih manjina
  5. Komisija za suradnju s Vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.

  Vijeće može imenovati i druga tijela. U odluci o imenovanju tijela naznačit će se obveza imenovanog tijela.

  Broj članova tijela utvrđuje Vijeće odlukom o imenovanju.

  Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju natpolovičnom većinom svih članova Vijeća.

  Radna tijela biraju svog predsjednika iz redova svojih članova.

  Članak 11.

  Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom članovima, najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.

  Poziv sadrži podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice s prijedlogom dnevnog reda. Uz poziv se dostavljaju i materijali o pitanjima koja su na dnevnom redu.

  Materijale za sjednicu pripremaju predsjednik Vijeća, predsjednici radnih tijela i Stručna služba.

  Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim slučajevima Vijeće se može sazvati i u kraćem roku uz dostavu pisanih materijala neposredno na sjednici.

  Članak 12.

  O sjednicama Vijeća i sjednicama njegovih radnih tijela vodi se zapisnik.

  Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih članova te donesenim zaključcima ili odlukama verificira se na prvoj narednoj sjednici.

  Zapisnik obvezno potpisuje predsjednik, odnosno osoba koja je vodila sjednicu, i zapisničar.

  Članak 13.

  Sjednice Vijeća i radnih tijela održavaju se po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

  Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.

  Ukoliko predsjednik Vijeća ne sazove sjednicu Vijeća, sjednicu Vijeća može sazvati 1/3 članova, koji pri odluci o sazivanju određuju člana koji će u njihovo ime sazvati sjednicu.

  Odluka o sazivanju sjednice Vijeća od strane članova mora biti obrazložena i priložena pozivu za sjednicu.

  Članak 14.

  Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik ako su prisutni sjednici. U suprotnom sjednici predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu ili osoba koju izaberu članovi većinom glasova prisutnih članova.

  Članak 15.

  Vijeće može pravovaljano odlučivati ako je prisutna natpolovična većina svih članova Vijeća, a odlučuje većinom glasova prisutnih.

  Statut, program rada, financijski plan i završni račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova.

  Ukoliko sjednici ne prisustvuje natpolovična većina svih članova Vijeća, predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.

  Članak 16.

  Vijeće:

  • donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
  • donosi program rada,
  • donosi financijski plan i usvaja završni račun,
  • donosi odluke o udruživanju s drugim vijećima, odnosno o formiranju koordinacije,
  • ovlašćuje koordinaciju na poduzimanje pojedinih mjera predviđenih zakonom, u njeno ime,
  • donosi odluku o imenovanju i razrješenju članova radnih tijela, njihovim obvezama i broju članova
  • donosi odluku kojom uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i dužnosti angažiranih osoba,
  • donosi odluku o sklapanju ugovora i njegovom sadržaju s crnogorskom nacionalnom udrugom o zajedničkom obavljanju stručnih i drugih poslova iz članka 20. stavak 3. ovog Statuta,
  • donosi odluku o prestanku mandata člana Vijeća temeljem odredbe članka 9. ovog Statuta,
  • bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Vijeća,
  • određuje osobe ovlaštene za materijalno i financijsko poslovanje
  • odlučuje o pravu predstavljanja i zastupanja Vijeća,
  • odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Vijeća utvrđenima Statutom.

  Vijeće surađuje s jedinicom lokalne samouprave za područje Grada Zagreba i ima pravo zahtijevati da bude obaviješteno o svim radnjama koje su usmjerene na prava nacionalnih manjina.

  Članak 17.

  Vijeće bira predsjednika iz reda Vijećnika, tajnim glasanjem.

  Mandat predsjednika traje 4 godine.

  Predsjednik za svoj rad odgovara Vijeću.

  Predsjednik Vijeća može se razriješiti dužnosti odlukom Vijeća na prijedlog najmanje 1/3 svih članova Vijeća.

  Članak 18.

  Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakoniti rad Vijeća.

  Predsjednik Vijeća:

  • zastupa i predstavlja Vijeće,
  • saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,
  • predsjedava sjednicama Vijeća,
  • provodi odluke i zaključke Vijeća,
  • usklađuje suradnju s drugim vijećima nacionalnih manjina, odnosno koordinacijama
  • brine o zaštiti prava i o ispunjavanju dužnosti članova Vijeća,
  • podnosi zahtjev za osiguranje sredstava za rad Vijeća,
  • brine o javnosti rada Vijeća,
  • obavlja i druge poslove neophodne za rad Vijeća i za ostvarivanje ciljeva Vijeća, određene zakonom, ovim Statutom ili drugim aktima Vijeća.

  Vijeće bira i razrješava zamjenika predsjednika na isti način kao i predsjednika. Zamjenik predsjednika zamjenjuje predsjednika u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti, odnosno obavlja i druge poslove po ovlasti predsjednika Vijeća.

  Članak 19.

  Kad Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, njegove poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik, a u slučaju razrješenja i zamjenika, poslove predsjednika obavlja najstariji član Vijeća.

  Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.

  Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku utvrđenom u prethodnom stavku, o nastaloj situaciji obavijestit će se Savjet za nacionalne manjine.

  V STRUČNA SLUŽBA VIJEĆA

  Članak 20.

  Za obavljanje stručnih, administrativnih, financijskih, tehničkih i drugih poslova za svoje potrebe Vijeće može osnovati Stručnu službu.

  Stručnu službu čini jedna ili više osoba angažiranih za obavljanje poslova iz prethodnog stavka ovog članka.

  Vijeće posebnom odlukom uređuje sva pitanja vezana za osnivanje i djelovanje Stručne službe uključujući prava i dužnosti angažiranih osoba.

  Vijeće može posebnim ugovorom Stručnu službu organizirati u suradnji s nekom od crnogorskih nacionalnih udruga.

  VI JAVNOST RADA VIJEĆA

  Članak 21.

  Rad Vijeća je javan.

  Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga crnogorske nacionalne manjine.

  Predstavnici sredstava javnog informiranja mogu prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost o radu Vijeća i njegovih tijela.

  Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada Vijeće će redovito u CRNOGORSKOM GLASNIKU, glasilu Nacionalne zajednice Crnogoraca Hrvatske, objavljivati relevantne informacije o svom radu.

  Vijeće može po potrebi izdavati i druga sredstva javnog informiranja i sudjelovati u izdavanju publikacija, biltena i sl.

  Članak 22.

  Statut, financijski plan i završni račun, Vijeće crnogorske nacionalne manjine objavljuje u Službenom glasniku Grada Zagreba, sukladno odredbi članka 27. stavak 4. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

  VII IMOVINA VIJEĆA

  Članak 23.

  Vijeće je neprofitna pravna osoba.

  Za svoje obveze Vijeće odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

  Članak 24.

  Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje od donacija, poklona, dotacija iz državnog proračuna i proračuna Grada Zagreba, sredstava dobivenih od strane međunarodnih organizacija koje podupiru rad Vijeća i ostalih prihoda temeljem odredbi Zakona o udrugama.

  Sredstva iz prethodnog stavka mogu se koristiti samo za djelatnosti i poslove od značaja za crnogorsku nacionalnu manjinu utvrđene programom rada Vijeća.

  Članak 25.

  Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju poslova za Vijeće i nagradu, ako to odobri i do visine koju odobri ministar nadležan za opću upravu.

  Članak 26.

  Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija.

  Svi prihodi i rashodi određuju se financijskim planom koji se donosi za kalendarsku godinu.

  Nakon završetka kalendarske godine sastavlja se završni račun.

  Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom i sredstvima Vijeća.

  VIII STATUT I DRUGI AKTI

  Članak 27.

  Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

  Tumačenje Statuta daje Vijeće

  Sva pitanja koja se odnose na rad Vijeća, a nisu regulirana ovim Statutom reguliraju se Poslovnikom.

  IX ZAVRŠNE ODREDBE

  Članak 28.

  Svojstvo pravne osobe Vijeće stječe upisom u registar vijeća nacionalnih manjina kojeg vodi ministarstvo nadležno za poslove opće uprave.

  Članak 29.

  Statut stupa na snagu 8 dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Zagreba.

  U Zagrebu, 30.ožujka 2004.

  Predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
  Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

 • Osnovni podaci

  Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba predstavlja 1611 pripadnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Zagrebu.

  Vijeće ima ukupno 25 članova koji su izabrani na izborima 17. 6. 2007. godine. Konstituirajuća sjednica održana je 27.7.2007.

  Članovi Vijeća su:

  1. prof. emer. dr. sc. Veselin Simović, predsjednik Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
  2. dr. sc. Radomir Pavićević
  3. prof. dr. sc. Milutin Anđelić
  4. prof. dr. sc. Ljubomir Kuljača
  5. Milanka Bulatović
  6. Danilo Ivezić
  7. Dušan Mišković
  8. dr. sc. Sava Bogdanović
  9. Strahinja Marović
  10. Borislav Vujović
  11. Milanka Bunčić, zamjenica predsjednika Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
  12. Branko Klikovac
  13. Milo Banović
  14. Jovan Nikolić
  15. Ćazim Asović
  16. Marko Bogdanović
  17. Marica Horvat
  18. Božidar Popović
  19. Gojislav Božović
  20. Danilo Bunčić
  21. Dario Otašević
  22. Miodrag Grubač
  23. Emilijano Nešković
  24. Ananije Stojović
  25. Dragica Imbriovčan

  Odlukom Vijeća o djelovanju stručne službe od 12.01.2006. god. o načinu rada i djelovanja Stručne službe Vijeća profesionalni tajnik Vijeća je Danilo Ivezić dipl. pol.. Knjigovodstvene poslove obavlja knjigovodstvena firma (KO-METAL d.o.o. Zagreb).

  Radna tijela Vijeća su, temeljem članka 10. Statuta Vijeća:

  1. Komisija za financijska pitanja
  2. Komisija za programska pitanja
  3. Komisija za statut i poslovnik
  4. Komisija za odnose i suradnju s vijećima drugih nacionalnih manjina i vijećima crnogorske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj.  Sjedište Vijeća je u Zagrebu, Trnjanska c. 35.

  Tel. +385 1 6314 263; +385 1 6314 193
  Fax. +385 1 6314 264

  E-mail adresa je: vijececrn@net.amis.hr;

  Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba pristupilo je Koordinaciji nacionalnih manjina Grada Zagreba odlukom o pristupanju Sporazumu o osnivanju Koordinacije potpisanom 10. prosinca 2003. (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 23/2003.).

  Nakon provedenih izbora (17. lipnja 2007.) za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina Grada Zagreba, verificiran je sastav Koordinacije nacionalnih manjina Grada Zagreba u novom sazivu. Koordinaciju čine devet vijeća nacionalnih manjina (albansko, bošnjačko, crnogorsko, češko, mađarsko, makedonsko, romsko, slovensko i srpsko) i osam predstavnika (bugarske, njemačke, poljske, rusinske, slovačke, talijanske, ukrajinske i židovske) nacionalnih manjina Grada Zagreba. Za predsjednika Koordinacije izabran je Darko Šonc (slovenska nacionalna manjina), a za potpredsjednike: Anastas Saša Odžaklijevski (makedonska nacionalna manjina) i prof. emer. dr. sc. Veselin Simović (crnogorska nacionalna manjina).