DAN DRŽAVNOSTI CRNE GORE

Friday, July 07, 2017

ČESTITAMO 13. JUL

DAN DRŽAVNOSTI CRNE GORE

i

DAN OPŠTENARODNOG ORUŽANOG USTANKA CRNOGORSKOG NARODA PROTIV FAŠIZMA

 

NEK JE VJEČNA CRNA GORA!

Dan Državnosti 

NACIONALNA ZAJEDNICA CRNOGORCA HRVATSKE 

I

KOORDINACIJA VIJEĆA CRNOGORSKE NACIONALNE MANJINE NA PODRUČJU RH