Digitalna biblioteka

 • LJUDNICA

  VELJKO RAJKOVIĆ

  Prelistajte knjigu online

  LJUDNICA

  IZDAVAČ: UDRUŽENJE HUMORISTA I SATIRIČARA
  CRNE GORE
  UREDNIK: Ratko Božović
  PODGORICA 2011.

  U knjizi nadmoćnih aforizama, Rajković se priklanja
  otvorenom, neočekivanom, prestupničkom i inverzivnom
  mišljenju. A za njega je aforizam bio i ostao čin slobode,
  forma kritičkog vrednovanja i mentalnog provjetravanja. To
  je i najbolji put do mislećeg čitaoca i kritičke javnosti.
  Iz naznačenih razloga, LJUDNICU - knjigu monumnetalnih
  minijatura duha i duhovitosti, najtoplije preporučujem
  istinskim ljubiteljima humora i satire.
  Ratko Božović

 • CRNOGORCI U HRVATSKOJ-Istraživanje sociokulturnog profila i statusa Crnogoraca u Hrvatskoj

  DR. SC. SAVA BOGDANOVIĆ I AKADEMIK IVAN CIFRIĆ

  Prelistajte knjigu online

  CRNOGORCI U HRVATSKOJ-ISTRAŽIVANJE SOCIOKULTURNOG PROFILA I STATUSA CRNOGORACA U HRVATSKOJ

  IZDAVAČ: Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
  ZA IZDAVAČA: prof. emer. dr. sc. Veselin Simović
  UREDNIK: Danilo Ivezić
  ZAGREB svibanj 2011.

  U publikaciji koja se upućuje čitateljima obuhvaćena su istraživanja obavljena u okviru projekta: „Crnogorci u Hrvatskoj – Istraživanje sociokulturnog profila i statusa Crnogoraca u Hrvatskoj“. Projekt je rađen u okviru Programa Vijeća crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba. Kao i sve aktivnosti Vijeća tako je i ovaj projekt financirao Grad Zagreb.
  Uvjeren sam da će ova publikacija zainteresirati brojne čitatelje, posebno one koji pripadaju crnogorskoj nacionalnoj manjini u Hrvatskoj. Analiza rezultata istraživanja koju su proveli njegovi autori Prof. dr. sc. Sava Bogdanović i Akademik Ivan Cifrić posebno je
  zanimljiva. Njezini će zaključci dobrim dijelom biti u skladu s onim što čitalac očekuje, ali nijesu isključena ni iznenađenja nekim zaključcima do kojih su autori došli polazeći od dobivenih odgovora u provedenom anketiranju.
  Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović

 • ORIĐINALI

  ĐORĐIJA RADONJIĆ

  Prelistajte knjigu online

  ORIĐINALI

  IZDAVAČI: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Skaner studio
  ZA IZDAVAČE: dr. sc. Radomir Pavićević i Dragi Savićević
  ZAGREB 2010.

  Ovu su knjigu davno počeli, dugo je pisali i opet je ne završili mnogi imeni i bezimeni. Njene listove kao da su puštali na vjetru, pa sam ih nalazio i kupio svuda...
  Upravo je tako stajalo na samom početku moje prethodne knjige crnogorskog narodnog humora, „Bez uzla na jezik“, pa kasnije i na početku dva njena dopunjena izdanja. Gotovo da se ništa pametnije ne bi moglo reći ni na početku ove knjige. Ona je samo nastavak one prve i njenih kasnijih dopuna. Čak će i ova knjiga, iako potpuno nova, ostati nezavršena i vjerovatno će čekati neke nove dopune, ili možda i novu knjigu. A što se tiče onih njenih listova koje sam nalazio i kupio najčešće u kafanama, na ulici i đe sve još ne, i na njima sam kao i u prvoj knjizi, dopisao samo ono što je bilo izbrisano, ili nečitko, pa su i u ovoj knjizi neka imena izmišljena, te je svaka sličnost sa stvarnim ljudima, mjestima i događajima namjerno slučajna...

  Autor

 • PROZOR OSTAVI OTVOREN- Panorame književnog stvaralaštva Albanaca iz Crne Gore

  PREVEO I PRIREDIO: QAZIM MUJA

  Prelistajte knjigu online

  PROZOR OSTAVI OTVOREN- PANORAME KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA ALBANACA IZ CRNE GORE

  IZDAVAČI: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske, Centar za iseljenike Vlade Crne Gore i Skaner studio
  ZA IZDAVAČE: dr. sc. Radomir Pavićević i prof. dr. sc. Milan Vukčević
  ZAGREB 2011.

  Zbornik književnih radova koji čine 12 albanskih autora
  iz Crne Gore (Esad Mekuli, Nolj Beriša, Redžep Ćosja,
  Idriz Uljaj, Zuvdija Hodžić, Aslan Biša, Ibrahim Berjaši,
  Mehmet Kraja, Basri Čaprići, Hadži Šabani, Anton Berišaj,
  Anton Gojčaj) je izbor iz širokog stvaralačkog opusa autora
  predstavljenih ovdje, u ovom izdanju sa jedinstvenim kriterijumom
  - zavičaj. Svjesni smo da zavičaj ne mora biti kategorija
  koja toliko estetski povezuje razne autore i individue
  nekoliko generacija, ali isto tako, iz životopisa najistaknutijih
  autora velikih književnih tradicija razumijemo da je zavičaj
  onaj kamen koji im najviše znači, koji nose čitavoga života,
  svjesno ili nesvjesno, što se neizbježno primjećuje u estetskoj
  atmosferi njihovih književnih djela... - Qazim Muja

 • KLOS

  VLADO VUJOVIĆ

  Prelistajte knjigu online

  KLOS

  BIBLIOTEKA: "Svjedočanstva vremena"
  IZDAVAČ: Nacionalna zajednica Crnogoraca Hrvatske i Vijeće crnogorske nacionalne manjine Grada Zagreba
  ZA IZDAVAČA: dr. sc. Radomir Pavićević i prof. emer. dr. sc. Veselin Simović
  UREDNIK: Dragutin Lalović
  ZAGREB 2010.

  “Ne znam koliko će ‘Klos’ trajati, ali je činjenica da je prešućivan.
  Najviše u sredini o kojoj piše. Mada je to opšteljudska drama, ‘Klos’
  je svjedočenje o crnogorskoj Četrdeset prvoj i njenim reperkusijama.
  I, začudo, iako se u knjižarama Jugoslavije nalazi već devet
  mjeseci, ove knjige nema u knjižarama Crne Gore...
  Konclogor Klos bio je jedna sveopšta mnogoljudna drama, s čitavim
  galerijama osobenih likova. Cijeli sam život tugovao i drugovao
  s tim prerano i nasilno nestalim izgnanicima Klosa. To me
  dognalo i na ovako drugovanje i življenje s njima. Utoliko prije, što
  je dobar dio njih bio prešućivan, da ne kažem neki grublji a tačniji
  izraz”. (autor u rodnome Nikšiću- Nikšićke novine, 8. mart 1985).